Solliciteer nu
Leefmilieu Brussel - Bruxelles Environnement

Ingenieur-expert·e in tertiaire gebouwen (m/v/x)

Réf.: 2020-IR4
Staat 19 dagen op Jobat.be

Ingenieur-expert·e in tertiaire gebouwen (m/v/x)

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal aan de slag gaan in de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen die de Renovatiestrategie heeft uitgestippeld. Deze strategie werd op 25 april 2019 goedgekeurd en beoogt de uitstoot van broeikasgassen en de milieu-impact van het bestaande gebouwenpark op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest drastisch te beperken.

Meer info: https://leefmilieu.brussels/news/voorstelling-van-de-renovatiestrategie-2030-2050-brussel

Functieomschrijving

Als ingenieur-expert·e in tertiaire gebouwen moet je instaan voor de ontwikkelingen die verband houden met de EPB-certificering van niet-residentiële gebouwen. In samenwerking met uw naaste collega die verantwoordelijk is voor de EPB-berekeningsmethode breng je je eigen terreinervaring en competenties als projectbeheerder en coördinator-trice aan. Zo maak je dit sleutelelement van de gewestelijke strategie voor de renovatie van niet-residentiële gebouwen operationeel.

Je taken binnen dit multidisciplinaire team zijn:

 • Instaan voor de coherentie en juistheid van de technische delen bij de ontwikkelingen van vaktools (beheersoftware, werkprotocol, opleidingsinhoud, werkaanbevelingen) om de certificering van de Energieprestaties van gebouwen (EPB) mogelijk te maken. Identificeren van de ontoereikende elementen en voorstellen voor verbeteringen. Daartoe gebruik en deel je je kennis van de aanwezige technieken in niet-residentiële gebouwen, energieboekhouding en energiebesparingen.
 • Je lanceert en verzekert de follow-up van een studie om de EPB-doelstellingen te bepalen die moeten worden bereikt in het raam van de renovatie van het tertiaire gebouwenpark.
 • In samenwerking met uw naaste collega werk je aan de verbetering van de EPB-reglementering en zie je toe op de coherentie van de maatregelen die je ten aanzien van de bestaande tools opzet.
 • Op basis van je terreinervaring draag je bij tot de versterking van de doeltreffendheid van de aanbevelingen voorgesteld door de EPB-certificaten voor niet-residentiële gebouwen, met name die voor het onderhoud.
 • Je werkt mee aan het bepalen van de subberekeningen die moeten worden uitgevoerd om de meest energieverslindende posten te bepalen en het berekende en het gemeten verbruik te koppelen.
 • Je levert technische expertise en werkt mee aan de uitwerking van de plannen en illustraties voor de tools van de tertiaire sector (opleiding, examens, protocol, enz.).
 • Je analyseert de technische dossiers, ingediend door de erkende professionals.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beantwoorden van de vragen van de erkende professionals die verband houden met uw competenties.
 • Je werkt technische en didactische documenten voor de erkende professionals uit of laat ze opstellen via overheidsopdrachten.

Opgelet: je opdrachten kunnen deels wijzigingen ondergaan volgens de evolutie van de prioriteiten van het departement.

Profiel

Diploma*

Burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, enz.
* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Je hebt minstens 5 jaar ervaring, verdeeld over 3 van de 4 volgende domeinen:

 • onderhoud van tertiaire gebouwen
 • beheer van EPB-projecten
 • budgettair beheer van renovatieprojecten
 • follow-up van werkzaamheden voor de renovatie van tertiaire gebouwen en hun technische installaties

Kennis

 • Grondige kennis van gebouwen, bouwtechnieken en vereiste technische HVAC-installaties
 • Goede kennis van werken en energie
 • Kennis van de instrumenten die de monitoring mogelijk maken (sensoren, meters en tussenmeters, enz.)
 • Kennis van de software die analyses en het nemen van beslissingen (energieboekhouding, GTB, enz.) mogelijk maken
 • Een goede kennis en een goed begrip van het reglementaire kader van de EPB is een troef
 • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten is een troef
 • Informaticakennis : Word ; Excel ; Powerpoint, enz.
 • Je kunt je in het Frans zowel mondeling als schriftelijk vlot en duidelijk uitdrukken en informatie correct rapporteren.
 • Goede redactionele vaardigheden.
Gedragsgerichte competenties
 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf
Geïnteresseerd?

Solliciteer (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Bereken je reistijd
Naar
Leefmilieu Brussel - Bruxelles Environnement | Brussel 1000

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

Een exact adres is niet beschikbaar voor deze job. Daarom kan het zijn dat de berekende reistijd afwijkend is in werkelijkheid.
Anderen bekeken ook
  Voeg je CV toe
  Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

  De job werd bewaard

  Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

  Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

  Nog 41 dagen om te solliciteren

  Kenmerken

  Vereisten

  • Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)
  • Minstens 5 jaar ervaring
  • Nederlands, Frans

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds
  • Maaltijdcheques
  • Individuele hospitalisatieverzekering
  • Bedrijfsfiets
  • Tussenkomst openbaar vervoer
  • Opleiding
  • Opvang kinderen
  • Thuiswerk

  Solliciteer voor

  • 9 april

  Ontvang per mail jobs op maat

  Ontvang nieuwe 'Projectleider, technisch verantwoordelijke, Projectleider' jobs in Brussel meteen in je mailbox.