Anderen bekeken ook
Solliciteer nu
CAW OOST-VLAANDEREN

Hulpverlener (mobiel) jongerenonthaal (JAC) Dender - 19u - tijdelijk

Hulpverlener (mobiel) jongerenonthaal (JAC) Dender - 19u - tijdelijk

Functieomschrijving


Als (mobiel) hulpverlener - maatschappelijk werker jongerenonthaal (JAC) werk je op diverse manieren om laagdrempelig en direct toegankelijk onthaal te bieden aan jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 25 jaar in een kwetsbare situatie (multiproblem; dak- en thuisloosheid, (vermoeden van) beperking, instellingsverlaters,...). Je pakt onderbescherming aan door deze jongeren en jongvolwassenen te ondersteunen naar een betere sociale bescherming. De cliënt kan bij jou terecht met de meest uiteenlopende vragen: vragen in verband met inkomen, rechten, huisvesting, seksualiteit, relatieproblemen, geweld en misbruik enz.
Je werkt in het werkingsgebied Dender, regio Dendermonde

WAT doet je?

- Je stemt je af op de jongeren hun cognitief en emotioneel ontwikkelingsniveau, met aandacht voor risicomanagement waar nodig.
- Je staat in voor minimaal een proces van vraagverheldering en rechtendetectie. Dit kan een finaliteit op zich zijn. In sommige gevallen kan dit ook leiden tot directe hulp en rechtenrealisatie. In andere situaties is dit een opstap naar een aantal opvolgingsgesprekken om te komen tot een voor de cliënt gepaste oplossing. Indien nodig , voorzie je een hulpverleningsvoorstel met de meest aangepaste doorverwijzing of toeleiding, zowel intern als extern.
- Bij crisissituaties onderneem je de juiste stappen.
- Soms neem je de casusregie op: je ondersteunt, bemiddelt, coördineert en integreert lopende hulp- en dienstverlening. Je neemt de nodige belangenbehartiging op.
- In kader van het mobiel werken leg je - binnen een intersectorale samenwerking - pro-actief contact met de jongeren/jongvolwassenen. Je bent een vast aanspreek-/referentiepunt voor de cliënt. Je werkt drempelverlagend (financieel, taal, schaamte, ...) en zorgt op een aanklampende manier voor continuïteit in het traject van de jongeren/jongvolwassenen.
- Je motiveert de cliënt om hun natuurlijk en/of professioneel netwerk terug te activeren, te herstellen of op te bouwen. Je zoekt ook zelf naar dit netwerk en installeert en versterkt verbinding met deze netwerken.
- Je signaleert structurele tekorten in de toegankelijkheid van de bestaande hulp- en dienstverlening.

HOE doe je dit?

- In functie van een geïntegreerd breed onthaal (GBO) zetten we in op diverse methodieken om het onthaal voor deze cliënten zo toegankelijk mogelijk te maken. Je gaat in contact en bouwt een hulpverleningsrelatie op, op tempo van de cliënt.
- fysiek-ambulante hulp vanuit het CAW-huis als op huisbezoek
- online: e-mail en chat
- telefonisch
- vindplaatsgericht mobiel onthaal : via aanwezigheid in een vindplaats (zoals een intersectorale samenwerking, instelling, enz. ) biedt je een aanklampend onthaal aan cliënten met een vraag maar die de weg naar het CAW onthaal anders niet vinden. Je investeert in het creëren van opportuniteiten binnen dienst- en hulpverlening.

- Je neemt actief deel aan intersectoraal casusoverleg en teamvergaderingen, wisselt kennis uit en creëert zo flexibele samenwerking rond de cliënt. In de vindplaatsen werk je met hulpverleners van verschillende disciplines samen (hulpverleners, sociaal-cultureel werkers, jeugdwerkers, opbouwwerkers, ...).
- Je registreert de aanmeldingen en evoluties in een elektronisch dossier&a

Profiel


- Diploma en ervaring: Je hebt een diploma professionele bachelor (orthopedagogie, toegepaste jeugdcriminologie, sociaal-cultureel werk – traject jeugddelinquentie, of in een andere sociale, menswetenschappelijke richting relevant m.b.t. de functie) en maximum 5 jaar relevante werkervaring.
- Ervaring in de hulpverlening en in het begeleiden van jongeren/jongvolwassenen met complexere problematieken is mooi meegenomen.
- Je bent maatschappelijk geëngageerd en hebt een brede kennis van sociale kaart, theoretische en methodische concepten gelinkt aan netwerkontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling, kracht- & oplossingsgericht werken, ..
- Je hebt affiniteit met mobiel en vindplaatsgericht werken.
- Hulpverlenende vaardigheden: Je bent sterk in het zicht krijgen op de problemen (vraagverheldering) en kan op basis hiervan een analyse maken, prioritaire doelen stellen en een duidelijk stappenplan opmaken in samenspraak met de cliënt. Je werkt vanuit een contextuele benadering.
- Communicatieve vaardigheden: Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, andere talen zijn een troef. Je bent toegankelijk en makkelijk aanspreekbaar. Jouw communicatieve vaardigheden en empathie maken jou tot een sterke communicator zowel formeel als informeel. Je bent sterk in netwerken onderhouden en uitbouwen.
- Technische en probleemoplossende vaardigheden: Je bent hands on en met je creatieve probleemoplossende vaardigheden kan je vlot omgaan met crisissituaties. Je werkt actiegericht en bent niet snel uit je lood geslagen.
- Tijdsmanagement: Je beschikt over een gezonde portie flexibiliteit, relativering en geduld om telkens nieuwe kansen en mogelijkheden te bieden. Je werkt gestructureerd, planmatig en resultaatsgericht. Je houdt van zelfstandig werken, doch verliest hierbij het team- en organisatiebelang niet uit het oog.
- Administratieve en planningsvaardigheden: Je bent nauwkeurig en stipt in administratieve opvolging en beheerst de basisvaardigheden ICT.
- Je bent beschikbaar voor permanentieopvolging en bent bereid tot avondwerk (1 avond/week).
- Je beschikt over een rijbewijs en de mogelijkheid tot het gebruik van een wagen.

Aanbod

Als medewerker bij het CAW Oost-Vlaanderen kan je rekenen op:
- een bepaalde duur contract van 19u (50%) tem eind 2022. Opstart zo snel mogelijk - standplaats Dendermonde
Deze vacature kan gecombindeerd worden met de halftijdse bepaalde duur jongereonthaal/OverKop Wetteren
- een uitdagende job in een innovatieve en dynamische organisatie
- zelfstandig werk gecombineerd met de nodige begeleiding en ondersteuning vanuit een team van vrijwilligers en vaste collega's.
- ontwikkelingsmogelijkheden: een aangepast introductie- en coachingstraject en opleidingskansen doorheen jouw gehele loopbaan
- een mensgerichte werkomgeving: aandacht voor diversiteit en work-life balance
- een verloning volgens het PC 319.01, barema B1c, waarbij:
- alle aantoonbare én relevante anciënniteit wordt overgenomen
- bijkomende vakantie- en compensatiedagen
- een gunstig groepstarief voor hospitalisatieverzekering bij Ethias voor de ganse familie
- een smartphone te gebruiken in kader van het werk én privé (actueel toestel met 10 GB mobiele data, 20 € abonnement voor onbeperkt bellen en SMSen; 12 € VAA bruto)

Anderen bekeken ook

Kenmerken

Vereisten

  • Nederlands, Engels, Frans

Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Bepaalde duur
  • Deeltijds
Bron: VDAB
Anderen bekeken ook

Ontvang per mail jobs op maat

Ontvang nieuwe 'Maatschappelijk assistent' jobs in Oost-Vlaanderen meteen in je mailbox.