Terug naar zoekresultaten
Deze job wordt niet langer aangeboden.
Stad Sint-Niklaas

Diensthoofd beheer openbaar domein

Stad Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | Onbepaalde duur, Voltijds

Wil jij meewerken aan de stad van morgen en via de dienst beheer openbaar domein actief bijdragen aan de beeldkwaliteit van de centrumstad Sint-Niklaas? Als diensthoofd heb je hier directe impact op via het onderhoud van onder andere het groen en de verhardingen op het openbaar domein van de stad Sint-Niklaas. Ben je gedreven, stuur je graag samen met je teamverantwoordelijken eigen medewerkers aan en werk je graag aan het verbeteren van de werking van een dienst, aarzel dan niet en dien je kandidatuur in.

Diensthoofd beheer openbaar domein

Functieomschrijving

Als diensthoofd neem je onder andere volgende taken op:

 • Je verzekert de dagelijkse werking door het leiden, coachen, motiveren, sensibiliseren en optimaal inzetten van je medewerkers.
 • Je plant, organiseert en coördineert de werkzaamheden binnen de dienst.
 • Je zorgt voor een open communicatie naar de burgers, medewerkers, andere diensten en bestuur toe.
 • Je organiseert of werkt mee aan een specifieke opdracht, project of evenement of je biedt de nodige ondersteuning
 • Je bewaakt de vooropgestelde doelstellingen van de dienst en de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Je geeft de meerjarenplanning en het jaarbudget mee vorm en volgt de ontwikkelingen in de sector op de voet.
 • Je werkt actief mee aan het implementeren van een veranderingstraject binnen de dienst, waar onder meer sterker wordt ingezet op samenwerking tussen de verschillende teams.

De uitgebreide functiebeschrijving kan je terugvinden op www.sint-niklaas.be.

Profiel

Op donderdag 23 januari 2020 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een master diploma of gelijkwaardig of je slaagt voor de capaciteitstest niveau master
 • je slaagt voor de selectieproeven.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma als volgt

 1. Een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
 2. Praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.
 3. Voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een master diploma: capaciteitstest niveau master

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Aanbod

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 12 maanden).

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar. Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

 1. voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn
 2. de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie
 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer      
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 3 107,98 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 4 061,00 EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds, statutair/contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Interesse?

Schrijf je in tot en met donderdag 23 januari 2020 op www.sint-niklaas.be of mail naar vacatures@sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas
Bereken je reistijd
Naar Stad Sint-Niklaas | Industriepark-Noord 4, 9100 Sint-Niklaas

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

Anderen bekeken ook

  Deze job wordt niet langer aangeboden

  Kenmerken

  Vereisten

  • Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)
  • Beperkte ervaring (< 2 jaar)

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds
  • Van € 3.107,98 tot € 4.061 per maand
  • Maaltijdcheques
  • Individuele hospitalisatieverzekering

  Ontvang nieuwe jobs via e-mail

  Ontvang nieuwe 'Overheid' jobs in Oost-Vlaanderen meteen in je mailbox.

  We sturen je geen reclame.