Terug naar zoekresultaten Vorige

3 van 13

Volgende
POM West-Vlaanderen

Detailhandelscoach

We leggen een wervingsreserve van geslaagde kandidaten aan gedurende twee jaar

POM West-Vlaanderen | Kortrijk | Onbepaalde duur, Voltijds

Staat 13 dagen op Jobat.be

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen voert het sociaal-economisch beleid van de Provincie West-Vlaanderen uit en focust hierbij op de thema’s innovatie, ondernemerschap, transport & logistiek, bedrijventerreinen en arbeidsmarkt.  POM West-Vlaanderen brengt de juiste partners en kennis samen zodat West-Vlaamse ondernemers kunnen groeien en ondernemen op hoog niveau.
Om het team Ondernemerschap te versterken, zoeken we een:

Detailhandelscoach

Functieomschrijving

Draag je lokale handelaars een warm hart toe en ben je overtuigd van de meerwaarde van een sterke lokale economie? Als detailhandelscoach ben je de spilfiguur voor de begeleiding van de gemeenten op vlak van hun detailhandelsbeleid. Je helpt hen om een actieplan op te stellen én de verschillende acties uit te voeren.

Functiecontext:
POM West-Vlaanderen voert samen met Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw (afgekort: OC West) het provinciaal beleid inzake detailhandel uit. De Provincie West-Vlaanderen heeft de ambitie om in de beleidsperiode 2020-2025 versterkt in te zetten op de ondersteuning van het detailhandelsapparaat in de provincie, o.m. door een expert (detailhandelscoach) in te zetten om de gemeenten en steden te begeleiden met het uittekenen van een toekomstgericht handelsbeleid en met de uitvoering ervan.
Als detailhandelscoach ben je vanuit het team Ondernemerschap van de POM West-Vlaanderen, in nauwe samenwerking met het team van OC West, de spilfiguur voor de begeleiding van de gemeenten op het vlak van detailhandel. 
De functie omvat de volgende resultaatsgebieden:
 • Je analyseert en interpreteert aangeleverde cijfergegevens.
 • Je begeleidt gemeenten of een cluster van gemeenten bij:
 1. het opstellen van een detailhandelsvisie (commercieel strategisch plan) en een actieplan. Hierbij kan je een beroep doen op cijfergegevens aangeleverd vanuit het team Data, Studies & Advies van de POM West-Vlaanderen  
 2. de uitvoering en monitoring van deze actieplannen. 
 • Je werkt met een procesmatige aanpak waarbij alle relevante stakeholders worden betrokken, o.m. het politieke en administratieve niveau van de gemeenten, de handelaars(verenigingen)...
 • Je werkt met een geïntegreerde aanpak waarbij alle aspecten in rekening worden gebracht (ruimtelijke planning, vergunningen, mobiliteit en bereikbaarheid, duurzaamheid, branding…).
 • Je organiseert en coördineert een periodiek stakeholderoverleg.

Profiel

 • Je hebt een resultaats- en oplossingsgerichte ingesteldheid met voldoende innoverend vermogen.
 • Je bent sterk in coördineren, plannen, organiseren en opvolgen.
 • Je hebt ervaring met overleg en onderhandelen.
 • Je bent een overtuigende en enthousiasmerende teamspeler met zin voor initiatief.
 • Je bent een netwerker die beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Je beschikt over een klantgerichte ingesteldheid, met voldoende zin voor diplomatie.
 • Je beschikt over voldoende kennis Frans.
 • Je hebt een flexibele ingesteldheid, zowel naar taken als werkomstandigheden (avond- of weekendwerk mogelijk).
 • Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden[1] voor de functie.
 
[1] (1) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
(2) de burgerlijke en politieke rechten genieten.
(3) medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.

Aanbod

 • Verloning volgens de graad van adjunct-adviseur en met bezoldiging in de weddeschaal A1a-A3a, met valorisatie van relevant bevonden anciënniteit. Maandelijkse brutowedde aan huidige index (oktober 2018) exclusief reglementaire toelagen in de weddeschaal A1a: min. € 3.108  - max. € 4.836 (0-24 jaar anciënniteit).
 • Gevarieerde jobinvulling met boeiende uitdagingen op vlak van strategische visievorming i.k.v. het decreet integraal handelvestigingsbeleid, met uitlopers in concrete acties m.b.t. kernafbakening, kernversterking en kleinhandelsinnovaties.
 • Mogelijkheden voor continue bijscholing & zelfontplooiing en participatie aan inspiratiedagen.
 • Een flexibele werkregeling met glijdende uren en een evenwichtige balans tussen werk en privé.
Bijzondere aanwervingsvoorwaarden
 • Minstens voldoen aan de diplomavereisten die gelden voor niveau A in de Vlaamse lokale besturen (universitair diploma of masterdiploma - voor verdere details zie bijlage bij het ministerieel besluit van 19 februari 2013[1]). In afwijking hiervan kunnen ook kandidaten die over een bachelordiploma of een hiermee gelijkgesteld diploma beschikken[2] in aanmerking worden genomen voor de selectieprocedure op voorwaarde dat dit diploma relevant is voor de functie en op voorwaarde dat zij over minstens tien jaar relevante werkervaring (ervaring met handelaars/ondernemers, met ruimtelijke planning, met werken met lokale besturen,….) beschikken. 
 • Over minstens vijf jaar relevante werkervaring beschikken. Relevante werkervaring (ervaring met handelaars/ondernemers, met ruimtelijke planning, met werken met lokale besturen,….) zal in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de geldelijke anciënniteit.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
Selectieprocedure
Stap 1: Screening van de kandidaten op basis van de kandidatuurstelling en het curriculum vitae. Kandidaten beschrijven in hun kandidatuurstelling het verband tussen de te solliciteren functie en hun diploma(’s) en/of werkervaring, alsook hun motivatie voor deze functie.
 
Stap 2: Proef op computer (weging 50), waarbij de visie, kennis en/of vaardigheden worden getest (redactionele vaardigheden, kennis van software, inhoudelijke vragen, casestudie, visie- of interpretatievraag…). De kandidaten dienen minimum 60% te halen voor deze proef.
Stap 3: Assessmentproef waarbij wordt nagegaan of de kandidaten over voldoende capaciteiten beschikken die beantwoorden aan het functieprofiel. Deze test wordt afgenomen door een extern bureau. De resultaten van deze proef zijn informatief en richtinggevend.

Voor kandidaten die niet voldoen aan de diplomavereisten die gelden voor niveau A, omvat de assessmentproef een niveau- of capaciteitstest die tot doel heeft na te gaan of deze kandidaten kunnen functioneren op het niveau waarin de functie is gesitueerd, en dienen deze kandidaten te slagen voor deze niveau- of capaciteitstest.
Stap 4: Mondelinge proef (weging 50), waarbij aan de hand van een interview het curriculum vitae wordt besproken en afgetoetst ten opzichte van de functie, waarbij wordt gepeild naar de persoonlijkheid, de motivatie en de geschiktheid van de kandidaten voor de functie. Er kan eveneens feedback gevraagd worden omtrent de proef op computer.
De kandidaten dienen minimum 60% te halen voor de mondelinge proef.
De data voor de verschillende proeven worden weldra bekend gemaakt.
Voor meer informatie: 
http://www.pomwvl.be/vacatures

Interesse?

Kandidaturen
Voel je je aangesproken door deze vacature? Zend dan uiterlijk dinsdag 16/02/2020 je gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae naar:

POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie
Provinciehuis Olympia

Koning Leopold III-laan 66
8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE
of via e-mail: vacature@pomwvl.be  
Beschrijf via jouw kandidatuurstelling  zowel de relevantie van  jouw diploma en/of werkervaring, als jouw motivatie voor de functie. Laat ons ook weten via welk kanaal je deze vacature hebt ontdekt. Zo kunnen we ons rekruteringsproces blijven optimaliseren.

(1) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder mag zijn dan drie maanden.
(2) de burgerlijke en politieke rechten genieten.
(3) medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
[1] Ministeriel Besluit tot vaststelling van de lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau ter uitvoering van artikel 11 §2 2e lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Bereken je reistijd
Naar POM West-Vlaanderen | Ondernemerscentrum, 8500 Kortrijk

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

i Een exact adres is niet beschikbaar voor deze job. Daarom kan het zijn dat de berekende reistijd afwijkend is in werkelijkheid.

Anderen bekeken ook

  Solliciteer nu Solliciteer nu

  De job werd bewaard

  Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

  Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

  Nog 21 dagen om te solliciteren

  Kenmerken

  Vereisten

  • Nederlands, Frans

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

  Solliciteer voor

  Ontvang nieuwe jobs via e-mail

  Ontvang nieuwe 'Overheid' jobs in Kortrijk meteen in je mailbox.

  We sturen je geen reclame.