Terug naar zoekresultaten Vorige

2 van 4

Volgende
Stad en OCMW Sint-Niklaas

Deskundige participatie

B1-B2-B3

Stad en OCMW Sint-Niklaas | Sint-Niklaas | Onbepaalde duur, Voltijds

Nog 7 dagen om te solliciteren

De stad Sint-Niklaas wil samen met inwoners, verenigingen, kennisinstellingen, bedrijven en andere stakeholders de stad van morgen maken. Het huidige bestuur zet hier onder andere op in door een volwaardig team participatie uit te bouwen en werft hiervoor 2 VTE deskundigen participatie aan.

Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Sint-Niklazenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Bouw jij mee aan de stad van morgen?

Deskundige participatie

Functieomschrijving

Je komt terecht in een functie die volop in ontwikkeling is. Je werkt binnen de ambities van de stad, die dankzij het programma participatie kracht worden bijgezet. Je bent de stuurman/vrouw die het programma verder uitstippelt en begeleidt. Je zet de neuzen in dezelfde richting via een missie- en visievormingstraject. Je stemt acties slim op elkaar af zoals ‘het stadsgesprek’, ‘Wijk in de Kijker’, ‘Gebiedsgericht werken’, ‘burgerbudget’, ‘burgerpanel’, crowdfunding en/of andere experimentele participatievormen.
Doel: van Sint-Niklaas hét participatielab van Vlaanderen maken.

Bouw mee aan een stad voor alle Sint-Niklazenaars via onderstaande taken: 

 • Je wordt ingeschakeld in de werking van het team, dit kan zowel op microniveau zijn (wijkregisseur, klankbordgroepen, themawandelingen) als op macroniveau (stadsbrede werking zoals het stadsgesprek, crowdfundingplatform, project grote Markt, project Heymanplein,…) of op beide niveaus.
 • Je luistert naar wat leeft bij de bewoners in de verschillende wijken/stadsdelen, ontwikkelt methoden om wat er leeft aan de oppervlakte te brengen en tevens op een vatbare manier te bundelen (soms wel, soms niet in samenwerking met een externe procesbegeleider). De stad investeert in opleidingen en vormingsdagen om je hierin te kunnen ontplooien.
 • Je geeft projectideeën mee vorm, stelt deze scherp en werkt deze uit, steeds in co-creatie. De acties pak je projectmatig aan. Concreet betekent dit dat je per actie onder meer doelstellingen formuleert, de nodige contacten legt, instaat voor de implementatie en de nazorg ervan. Een grondige rapportage aan je verantwoordelijke hoort hier natuurlijk bij.
 • Je communiceert goed en functioneert het best met veel mensen om je heen. Jou omschrijven als een netwerker is een understatement. Zo creëer je een stevig en functioneel netwerk binnen Sint-Niklaas en binnen de stadsorganisatie. Tevens blijf je op de hoogte van nieuwe digitale communicatie-instrumenten.
 • Verantwoordelijkheid nemen is je ding: je legt linken en stimuleert burgerinitiatief.
 • Je bent goed in oplossingsgericht regisseren. Je kijkt vanuit een bepaalde positie naar problemen en kansen. Je handelt op een wijze die bestaande sectoren en beleidskokers doorbreekt. Op deze manier werk je mee aan een mensgericht en dynamisch beleid.
 • Met jouw expertise adviseer je het bestuur op welke wijze het stedelijke beleid beter kan afgestemd worden op de leefwereld van de burgers en andere stakeholders.

  Gezien de sterke link met de bewoners werk je regelmatig ’s avonds en in het weekend.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt:

 1. de thuisopdracht ontvang je op vrijdag 14 februari 2020 in je mailbox. Deze stuur je terug ten laatste op dinsdag 18 februari 2020 middernacht.
 2. een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
 3. eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools.  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

Meer info over het verdere selectieprogramma volgt later.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Profiel

Op woensdag 5 februari 2020 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een bachelor diploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • je slaagt voor de selectieproeven

Laatstejaarsstudenten krijgen toegang tot deze selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.

Aanbod

Wij hebben 2 voltijdse contractuele vacatures.

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden is het mogelijk dat je een contract van onbepaalde duur wordt aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 2.486,38 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 2: EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Hoe solliciteren?

Schrijf je in tot en met woensdag 5 februari 2020 op www.sint-niklaas.be of mail naar vacatures@sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR, E  vacatures@sint-niklaas.be of T  03 778 31 25.

Interesse?

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR, E  vacatures@sint-niklaas.be of T  03 778 31 25.
Bereken je reistijd
Naar Stad en OCMW Sint-Niklaas | Sint-Niklaas 9100

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

i Een exact adres is niet beschikbaar voor deze job. Daarom kan het zijn dat de berekende reistijd afwijkend is in werkelijkheid.

Anderen bekeken ook

  Solliciteer nu Solliciteer nu

  De job werd bewaard

  Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

  Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

  Nog 7 dagen om te solliciteren

  Kenmerken

  Vereisten

  • Professionele Bachelor (Hoger Onderwijs Korte Type)
  • Nederlands

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds
  • Vanaf € 2.486,38 per maand
  • Maaltijdcheques
  • Individuele hospitalisatieverzekering

  Solliciteer voor

  Ontvang nieuwe jobs via e-mail

  Ontvang nieuwe 'Consulent' jobs in Oost-Vlaanderen meteen in je mailbox.

  We sturen je geen reclame.