Anderen bekeken ook
Solliciteer nu

COÖRDINEREND PREVENTIEADVISEUR

COÖRDINEREND PREVENTIEADVISEUR

Functieomschrijving

KOBA NoordkAnt vzw, Katholiek Onderwijs Deurne vzw, Centraal Katholiek Schoolbestuur van Antwerpen vzw, Ankerwijs vzw, Organisatie Broeders van Liefde vzw, Comité Gesubsidieerde Vrije Gemengde Basisschool Kapellen-Putte hebben een vacature voor een

COÖRDINEREND PREVENTIEADVISEUR

De Preventiedienst GIDRAS (Gemeenschappelijke Interne Dienst regio Antwerpse Scholen) telt momenteel 89 technische bedrijfseenheden (TB’s), met aan het hoofd telkens een lokale preventieadviseur met een vorming veiligheidskunde niveau 2 of basisvorming (niveau 3). De algemene leiding is in handen van een coördinerende preventieadviseur-milieucoördinator (niveau 1 - niveau A). Verder stelt GIDRAS 4 preventiemedewerkers te werk. In elke technische bedrijfseenheid is een plaatselijk comité of overlegplatform (CPBW) werkzaam en is minstens één vertrouwenspersoon aangesteld. Het dagelijks beleid van GIDRAS wordt bepaald door een stuurgroep die is samengesteld uit afgevaardigden van de aangesloten schoolbesturen. De centrale administratie – met vestigingsplaats in Merksem, Stella Marisstraat 4 – werkt beleidsvoorbereidend en dienstverlenend ten behoeve van de scholen en de scholengemeenschappen. Meer informatie vind u op www.gid-noordantwerpen.be

Als coördinerend preventieadviseur zal u

 • nauw samenwerken met de directeurs uit de scholen die tot de aangesloten schoolbesturen behoren;
 • de preventiedienst leiden in een geest van openheid en overleg, met een heldere communicatie naar alle participanten;
 • voor de dienst jaarlijks een begroting en een financieel jaarverslag opmaken;
 • samen met de scholen een welzijns- en preventiebeleid uitwerken: voorstellen doen en bijdragen tot de interne en externe communicatie rond preventie, milieu en welzijn;
 • deelnemen aan vergaderingen, documenten opstellen, rapporteren aan directies en schoolbesturen, preventieacties coördineren;
 • de lokale preventieadviseurs van de aangesloten scholen begeleiden en aansturen;
 • lokale preventieaspecten, -maatregelen of -initiatieven nauwgezet opvolgen;
 • meewerken aan volgende logistieke opdrachten:
 • risicoanalyses: opsporen van gevaren, evalueren van risicoanalyses, onderzoek naar arbeidsongevallen, opsporen van beroepsziekten en psychosociale belasting;
 • advies: in verband met organisatie werkplek, omgevingsfactoren, gebruik van arbeidsmiddelen, arbeidsuitrusting, hygiëne, vorming en onthaal van medewerkers; administratie: opstellen van maandverslagen, jaarverslagen, globaal preventieplan, indienststellingsverslagen, opvolgen van de wettelijk verplichte keuringen, jaarverslag opstellen voor en rapporteren aan de stuurgroep;
 • ook: opstellen van interne noodprocedures, organiseren van EHBO-opleidingen, coördineren van plaatsbezoeken met externe diensten, coördineren van het medisch toezicht door de preventieadviseur-geneesheer;
 • nascholing volgen ter bevordering van de algemene en wettelijke kennis inzake welzijn en milieu.

Profiel

Competenties

 • U bent vertrouwd met en loyaal aan de normen en waarden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen;
 • U beschikt over de vereiste sociale en communicatieve vaardigheden met het oog op de talrijke contacten met alle participanten van de dienst, zowel intern als extern;
 • U beschikt over organisatorisch en coördinerend talent;
 • U kan delegeren;
 • U bent bij voorkeur in het bezit van het getuigschrift ‘pedagogische bekwaamheid’ of bent bereid dit op korte termijn te verwerven;
 • U kan situaties snel en correct inschatten en gepaste oplossingen aanreiken;
 • U kan en wil positief denken, motiveren en een team coachen;
 • U kan en durft leiding geven aan een team gericht op intense samenwerking en collegialiteit;
 • U bent luisterbereid en in staat om discreet om te gaan met vertrouwelijke informatie;
 • U kan goed communiceren in werkoverleg en vergaderingen;
 • U kan zowel mondeling als schriftelijk op een gestructureerde en nauwkeurige manier rapporteren;
 • U kiest bewust voor deze functie van coördinerend preventieadviseur en bent bereid om te werken in onregelmatige werktijden;
 • U bent ICT-vaardig.

Toelatingsvoorwaarden

U getuigt van een christelijke levensvisie
U bent in het bezit van een diploma master of bachelor bij voorkeur in een technische richting (o.a. bouw, elektriciteit, mechanica, …);
U beschikt over een getuigschrift van veiligheidskunde niveau 1 of beschikt over een getuigschrift van veiligheidskunde niveau 2 en is bereid niveau 1 te volgen; U beschikt over een grondige kennis van de regelgeving betreffende welzijn op het werk en aanverwante regelgeving en normen;
U beschikt over technische kennis en inzicht in risicobeheer;
U kunt vlot werken met Word, Excel, PowerPoint en Outlook;
U bent bij voorkeur vast benoemd in het onderwijs, ervaring als preventieadviseur in het onderwijs kan een meerwaarde bieden;
U kan voltijds in dienst treden op 01 maart 2022.

Aanbod

Wij bieden

 • een fulltime aanstelling, in principe voor onbepaalde duur;
 • werk in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die permanent verbetering van de dienstverlening nastreeft;
 • een aangename, ruime werkomgeving;
 • weddeschaal volgens de barema’s in onderwijs in functie van diploma en nuttige ervaring;
 • ruime mogelijkheden inzake bijkomende opleidingen
 • vergoeding voor verplaatsingsonkosten voor dienstopdrachten en opleidingen
Anderen bekeken ook

Kenmerken

Vereisten

 • Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)
 • Nederlands

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds
Bron: VDAB
Anderen bekeken ook

Ontvang per mail jobs op maat

Ontvang nieuwe 'Preventieadviseur' jobs in Antwerpen meteen in je mailbox.