Terug naar zoekresultaten Vorige

3 van 10

Volgende
Dullers Advies

Campusdirecteur bij VITAS

A1a/A3a

Dullers Advies | Limburg | Onbepaalde duur, Voltijds

Nog 2 dagen om te solliciteren

VitaS is de overkoepelende organisatie voor seniorenzorg van de gemeenten Peer, Hechtel-Eksel, Oudsbergen en Leopoldsburg.
Zij beheert vier actieve woonzorgcentra: Sint-Antonius in Peer, Den Boogerd in Hechtel-Eksel, Kloosterhof in Oudsbergen en Reigersvliet in Leopoldsburg.
Door haar groei is VitaS een organisatie met heel wat mogelijkheden en heeft ze vacature voor de volgende functie:

Campusdirecteur bij VITAS

Functieomschrijving

in het organogram
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de toegewezen campus.
 • Hij/zij geeft rechtstreeks leiding aan het personeel van de toegewezen campus en coördineert de werkzaamheden van de personeelsgroep.
 • Hij/zij legt rechtstreeks verantwoording af ten aanzien van de algemeen directeur.
Hoofddoel van de functie
Hij/zij is verantwoordelijk voor het organiseren van een efficiënte en kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening voor de bewoners van de toegewezen campus. Daartoe staat hij/zij in voor de algemene organisatie en coördinatie van de toegewezen campus op een kostenbewuste wijze.
Hij/zij leidt het personeel van de campus op een motiverende wijze en draagt zorg voor een optimale interne communicatie tussen de verschillende diensten en campussen.
Hij/zij is tegelijk manager, vertrouwenspersoon en inspirerend leider.

Functie-inhoud
T.a.v. bewoners, familie, bezoekers en vrijwilligers
Het handelen van de campusdirecteur staat steeds in het teken van de zorg voor de bewoners die hem of haar zijn toevertrouwd.
Hij/zij behartigt het welzijn van de bewoners “als een goede huisvader” en dit houdt een aantal algemene verantwoordelijkheden in zoals:
organiseren van een aangepast onthaal en begeleiding aan de bejaarden, hun familie en vrijwilligers in het woonzorgcentrum.
creëren van een goede leefsfeer voor de bewoners.
coördineren van de effectieve dienstverlening.
verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking.
eindverantwoordelijke en ultieme contactpersoon i.v.m. suggesties en klachten betreffende de dienstverlening en in moeilijke situaties.
onderhouden van regelmatig contact ondermeer met gebruikersraad.
voortdurend kennis verwerven m.b.t. behoeften en wensen op het vlak van de dienstverlening.
verstrekken van informatie naar externe doelgroepen toe.

T.a.v. medewerkers van het middenkader
Begeleiden van het personeel en bijsturen via evaluatie- en functionerings-gesprekken.
Coördineren van de bijdrage van elke discipline in de hulp- en zorgverlening en in de activiteiten.
Bewaken van het samenhorigheidsgevoel tussen de verschillende afdelingen en disciplines.
Bemiddelen bij en oplossen van conflictsituaties.
Coördineren van het opstellen van werkprocedures.
Centraliseren en bijsturen van werkregelingen opgemaakt door het middenkader.
Organiseren en begeleiden van het middenkaderoverleg.

T.a.v. alle medewerkers van de toegewezen campus
Organiseren van het onthaal van nieuwe personeelsleden.
Het creëren van optimale arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen en teamwerking en interne communicatie.
Uitwerken van een gemeenschappelijke visie en basisregeling m.b.t. de dienstverlening, en de samenwerking in de campus en daartoe de nodige constructieve sfeer creëren en ervoor zorgen dat de afdelingen als één samenwerkend geheel functioneren.
Inspireren en begeleiden van interne veranderingsprocessen.
Naar het personeel toe motiverend optreden en bemiddeld optreden bij conflicten.
De werking van de campus organiseren, opvolgen op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch en financieel vlak.

T.a.v. algemeen directeur
Opmaken van een jaarlijks budget.
Budgetbewaking via tussentijdse rekeningen.
Verantwoording afleggen ten aanzien van de algemeen directeur over de werking van de toegewezen campus.
Voorstellen doen ter optimalisatie van de werking en dienstverlening en hiertoe acties en projecten voorstellen en uitwerken.
De algemeen directeur assisteren waar nodig is en indien nodig vervangen. Deze ondersteuning en eventueel vervanging situeert zich op organisatorisch en strategisch vlak, maar ook inzake management en interne zowel als externe communicatie en vertegenwoordiging.

Verruimende bepalingen
Bijspringen waar nodig om het goede voorbeeld te geven, om de dienstverlening van nabij te leren kennen en in crisissituaties.
Positief en actief leiding geven en meewerken aan activiteiten en organisaties ingericht door het bestuur ten bate van de bejaarden.
Kan geen gebruik maken van de mogelijkheden van langdurige deeltijdse arbeid zoals bedoeld (uitgezonderd palliatief verlof en ouderschapsverlof)
 • verlof wegens andere persoonlijke aangelegenheden.
 • verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen.
 • loopbaanhalvering en loopbaanonderbreking.
 • afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden.

Middelen en methodes
Middelen

Alle noodzakelijke middelen voor het goed kunnen uitoefenen van de functie op een accurate en moderne wijze, zoals budget, computer, naslagwerken

Methodes
moderne en aangepaste methodes van financieel-, personeels- en organisatiemanagement

Profiel

FUNCTIEPROFIEL
Kennis
Kennis van organisatiemanagement, personeelsmanagement en financieel management
Kennis van bejaardenzorg, rusthuis en RVT-wetgeving

Vaardigheden
Sociale en communicatieve vaardigheden: empathie en assertiviteit, diplomatisch kunnen omgaan met conflicten, probleemoplossend werken, luistervaardig en tactvol zijn, mondeling en schriftelijk rapporteren
Leidinggevende vaardigheden: mensen kunnen motiveren, kunnen organiseren en planmatig kunnen werken, veranderingsprocessen kunnen begeleiden, kunnen delegeren, duidelijke instructies en feedback kunnen geven, effectief en efficiënt beslissingen kunnen nemen
Administratieve vaardigheden: financieel en boekhoudkundig goed onderlegd zijn, kunnen werken met computer
Kunnen spreken in het openbaar

Attitudes
Positieve ingesteldheid t.o.v. bejaarden en hun leefwereld
Zin voor innovatie en creatief ingesteld
Doorzettingsvermogen en werkkracht
Kunnen relativeren
Tact, discretie, respect voor beroepsgeheim
Bereidheid tot permanente bijscholing

Andere persoonskenmerken
Stressbestendigheid
Verzorgd voorkomen

Formele vereisten
Bereidheid om ook buiten de normale uren beschikbaar te zijn voor bepaalde activiteiten of in noodsituaties.


JURY, EXAMENPROGRAMMA EN PUNTENVERDELING
AANWERVINGSVOORWAARDEN

Diploma:
- Masterdiploma (universitair diploma) of
- Bachelordiploma (hogeschooldiploma) met een bijkomende ervaring inzake leidinggeven in een verzorgingssetting
Ervaring: 5 jaar in een leidinggevende functie.
Affiniteit met de sociale sector is een meerwaarde.

Jury
Algemeen directeur
Directeur van een woonzorgcentrum
2 leidinggevende deskundigen uit de sector van de woonzorgcentra
Personeelsverantwoordelijke van de gemeente waarbinnen de campus zich bevindt.
Psychologisch bureau (voor psychotechnische proef/assessment)

Examenprogramma bij aanwerving Punten
1. Schriftelijke proef
Dossierbehandeling afgestemd op de aard van de functie 25
nagement, leiding geven 50
? Beroepskennis (o.a. relevante wetgeving en financieel inzicht) 25

2. Mondelinge proef
?Algemene ontwikkeling, persoonlijkheid, motivatie, management, sociale vaardigheden 60
Relevante wetgeving 40

3. Psychotechnische proef/assessment

Aanbod

ONZE TROEVEN:
boeiende en afwisselende job, maaltijdcheques, gunstige en fl exibele verlofregeling, ruime mogelijkheden voor vorming en bijscholing, hospitalisatieverzekering, GSD-V, …

Interesse?

Heb je INTERESSE om te solliciteren?
Wil je meer informatie over de functies, taakinhoud of diplomavereisten?
Surf dan snel naar www.vitas.be!
 

Anderen bekeken ook

  Solliciteer nu Solliciteer nu

  De job werd bewaard

  Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

  Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

  Nog 2 dagen om te solliciteren

  Kenmerken

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

  Solliciteer voor

  Ontvang nieuwe jobs via e-mail

  Ontvang nieuwe 'Directie & management' jobs in Limburg meteen in je mailbox.

  We sturen je geen reclame.