Deze job wordt niet langer aangeboden.

Overheid

Interessante jobs elke week in je mailbox? Vervolledig je CV op Mijn Jobat en schrijf je in voor Jobat Express.

Brussels Parlement

Brussels(e) ombudsman / ombudsvrouw

Brussels(e) ombudsman / ombudsvrouw

Oproep tot kandidaten voor de functe van Brussels(e) ombudsman / ombudsvrouw

Functieomschrijving

Met toepassing van het gezamenlijk decreet en ordonnante met betrekking tot de Brusselse ombudsman van 26 april en 16 mei 2019, wordt de ombudsman/ombudsvrouw aangesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie voor een mandaat van vijf jaar, na een openbare oproep tot de kandidaten. De functebeschrijving, de duur van het mandaat, de aanstellingsvoorwaarden, de lijst van de functes die onverenigbaar zijn met de uitoefening van zijn/haar mandaat worden vermeld in voornoemde teksten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2019. De procedure wordt geregeld door voornoemd gezamenlijk decreet en ordonnante en door het specifek Reglement voor de aanstelling van de Brusselse ombudsman/ombudsvrouw, dat kan geraadpleegd worden op de website van de betrokken assemblees. Het geldelijk statuut van de ombudsman/ombudsvrouw wordt bepaald met verwijzing naar loonschaal A5 – Bestuursdirecteur bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Profiel

De kandidaturen moeten tegelijk aan de Voorziter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Voorzitster van het Parlement van de Franstalige Brusselaars gericht zijn en uiterlijk op 31 maart 2020 ingediend worden bij ter post aangetekende zending met ontvangstbewijs, of tegen ontvangstbewijs op volgend adres: Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Grife Eikstraat 22 – 1000 Brussel

De kandidaatstelling moet vergezeld gaan van de volgende documenten:
- een motvatebrief;
- een curriculum vitae;
- een kopie van het vereiste diploma;
- een uitreksel uit het strafregister dat na de bekendmaking van deze oproep is afgegeven;
- attesten in verband met de vereiste beroepservaring of, bij ontstentenis daarvan, een verklaring op eer waarbij de kandidaat/kandidate zich ertoe verbindt de vereiste getuigschrifen in te dienen binnen de termijn die hem/haar zal worden opgelegd. Deze documenten moeten de periode van tewerkstelling vermelden, alsook de aard van de uitgeoefende functe(s), met precisering van de taken en verantwoordelijkheden;
- in voorkomend geval, het bewijs van de kennis van de andere landstaal. De parlementen bevorderen de diversiteit (evenwicht tussen vrouwen en mannen, personen van verschillende leefijd en culturele oorsprong) en de toegankelijkheid en moedigen alle personen aan zich kandidaat te stellen.
Bereken je reistijd
Naar
Brussels Parlement | Brussel 1000

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

Een exact adres is niet beschikbaar voor deze job. Daarom kan het zijn dat de berekende reistijd afwijkend is in werkelijkheid.
Anderen bekeken ook
  Deze job wordt niet langer aangeboden

  Kenmerken

  • Functietype: Overheid
  • Sector: Overheid en Social Profit
  • Brussel (standplaats)
  Alle vacatures bij Brussels Parlement

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

  Ontvang per mail jobs op maat

  Ontvang nieuwe 'Overheid' jobs in Brussel meteen in je mailbox.