Vacatures Stafmedewerker in Oost-Vlaanderen:   24 jobs

Jobs via e-mail:

Uit
Aan

Afwasser

sectoringenieur - dienst Integraal waterbeleid

stafmedewerker armoedebeleid

expert duurzaam bouwen

Stedenbouwkundig adviseur

22 64 - Medewerker Dienstencentrum - standplaats te bepalen

22 39 - Beleidsmedewerker Lucht (Enkel personeelsleden VMM)

coördinator directiecel Economie, Landbouw & Platteland, Europese & Internationale samenwerking

Ondersteunend Beleidsmedewerk(st)er Certificeringsautoriteit

Teamverantwoordelijke vergunningen en handhaving milieu (m/v/x)

Jeugdwelzijnswerker – Sluizeken/Tolhuis/Ham Vzw Jong – 0.5 FTE – vervangingscontract

 • vzw JONG
 • Sint-Amandsberg
 • Bepaalde duur

Jeugdwelzijnswerker – Rabot – M/V/X – Vzw Jong – 80% FTE – contract onbepaalde duur

 • vzw JONG
 • Sint-Amandsberg
 • Onbepaalde duur
gfh_newsletter

Jobs via e-mail

Op zoek naar een 'Stafmedewerker' job in Oost-Vlaanderen? Deze vind je op Jobat.be.

Uit
Aan

Cultuurbeleidscoördinator

Coördinator Burgerzaken

Beleids- en campagnemedewerk.st.er recht op voedsel (m/v/x) 100% onbepaalde duur

Afdelingshoofd Welzijn en Vrije Tijd (Voltijds)

Teamverantwoordelijke Grondzaken (Voltijds)

Deskundige Openbare werken (Voltijds)

Regisseur sociale economie (m/v/x)

Jeugdwelzijnswerker – Brugse Poort Vzw Jong – 0.5 FTE (19:00) – contract onbepaalde duur

 • vzw JONG
 • Sint-Amandsberg
 • Onbepaalde duur

beleidsmedewerker

Teamverantwoordelijke burgerzaken

medewerker vrije tijd

Regiocoach regio Limburg - Leuven (v/m/x)

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

beleidsmedewerker

Bepaalde duur, Voltijds

beleidsmedewerker

Functieomschrijving

De beleidsmedewerker coördineert het pedagogische en didactische beleid en adviseert de directie bij beleidsbeslissingen.

Kerntaken beleidsmedewerker:

 • Je bent orthopedagoog (optie orthopedagogiek).
 • Je kan visionair denken, een team begeesteren en werkt resultaatgericht.
 • Je bent vaardig in het begeleiden van veranderingen.
 • Je verhoogt de handelingsbekwaamheid van leerkrachten en paramedici.
 • Je stuurt, ondersteunt en geeft richting aan het pedagogische en didactische beleid binnen het BuSO.
 • Je waakt over de kwaliteit van de ondersteuning en bent verantwoordelijk om een visie en beleid uit te werken over zorg.
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van proces, documenten, werkwijze en visietekst rond handelingsplanning, zorgbeleid en leerbeleid.
 • Je streeft een geïntegreerd aanbod na waarbij de deskundigheid van elke discipline ingezet wordt ten voordele van de ontwikkeling en het welbevinden van de jongere.
 • Je coördineert de paramedische ondersteuning, faciliteert de interdisciplinaire samenwerking en stuurt de ortho-didactische aanpak.
 • Je werkt bepaalde pedagogische thema’s uit en koppelt dit terug naar de organisatie.
 • e zorgt voor informatie-uitwisseling, afstemming en continuïteit in de begeleiding door overleg met teamleden, de collega’s van het MFC en andere externe diensten.
 • Je neemt deel aan het overleg rond leerlingbespreking en biedt handicap specifieke en orthopedagogische invalshoeken en kijkwijzers aan.
 • Je draagt bij tot een buitengewone goede onderwijskwaliteit door teamleden te coachen in hun professionele ontwikkeling.
 • Je neemt deel aan werkgroepen en adviesgroepen op schoolniveau.
 • Je voert administratieve taken uit die bijdragen tot een goed schoolbeleid.
 • je werkt mee aan de cultuur van een lerende organisatie: je volgt en geeft vorming.

Profiel

 • Ervaring met beleidsvoering is een meerwaarde.
 • Voldoen aan alle wettelijke voorwaarden om te werken in onderwijs en kunnen starten op 07-11-2022 (inloopperiode vanaf 24 oktober).

Aanbod

 • Een voltijds contract. (= 32 u)
 • Een professionele en uitdagende werkomgeving, betrokken collega’s, mogelijkheden tot bijscholing….
Functietype:
Standplaats
Vereisten
Nederlands
Bron:
VDAB