Anderen bekeken ook
Solliciteer nu

Beleidsmedewerker - Consulent

Beleidsmedewerker - Consulent

Functieomschrijving

Algemene omschrijving van de werking van de dienst.

De beleidsconsulent ondersteunt de korpschef bij het ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijsturen van het politiebeleid. Het beleid wordt in nauw overleg met de korpschef vertaald in concrete doelstellingen, rekening houdend met de lokale noden en omstandigheden.

De beleidsconsulent implementeert een procesmatig en gestructureerd beheerscontrolesysteem voor de activiteiten in onze politieorganisatie. Hij/zij ondersteunt de diverse diensten bij het bepalen van meetindicatoren, de ontwikkeling van stuurborden en specifieke informaticatoepassingen in functie van de realisatie van de vooropgestelde doelen en de rapportage naar de korpschef.

De beleidsconsulent voert onafhankelijke en objectieve evaluaties uit in het kader van de organisatiebeheersing en het risicobeheer, en dus de kwalitatieve bedrijfsvoering binnen onze politieorganisatie. Hij/zij formuleert verbetervoorstellen om de bestaande processen te verbeteren.

De beleidsconsulent is verantwoordelijk voor de communicatie en het informatiebeheer binnen de politiezone. Hij/zij coördineert in dit kader het informatieveiligheids- en gegevensbeschermingsbeleid als functionaris voor de gegevensbescherming. Hij/zij verstrekt advies en ziet toe op de correcte uitvoering van de regelgeving en vertaalt dit in concrete richtlijnen voor de politieorganisatie.

De beleidsconsulent maakt integraal deel uit van het Lokaal informatiekruispunt (LIK) en staat samen met het diensthoofd in voor de organisatie van het beheer van alle operationele informatie, de kwaliteitscontrole en de continuïteit van de overdracht van de politionele gegevens naar de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG).

Hoofdtaak en deeltaken : https://www.jobpol.be/vacatures/beleidsconsulent#jobomschrijving

Profiel

Diploma

Bacheloropleiding of gelijkgesteld – in één van de volgende domeinen:

 • Communicatie
 • Rechtspraktijk
 • Criminologie
 • Rechten
 • Bestuurskunde

In afwijking van voormelde diplomavereiste kan een diploma of getuigschrift, dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor een niveau B, ook in aanmerking komen voor zover de meerwaarde van dit diploma of getuigschrift wordt aangetoond voor de uitoefening van de voorliggende functie.


Kennis

Je bent bereid om diverse politiegerelateerde wetgeving je eigen te maken:

 • Organisatie, structuren en verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst (wet 7 december 1998);
 • Wet op het politieambt (wet 5 augustus 1992);
 • Excellente politiezorg: optimale bedrijfsvoering, gemeenschapsgerichte politiezorg en informatiegestuurde politiezorg (CP1 Community Policing – CP2 betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg);
 • Organisatiebeheersing (CP3 betreffende organisatiebeheersing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus);
 • KB van 6/12/2015 betreffende de consulenten voor de veiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de veiligheid en de bescherming van de gegevens (GDPR)
 • Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens – WGB

Je bent bereid om een uitgebreide functionele opleiding te volgen om het brevet van “functioneel beheerder” te behalen.

Je hebt kennis van projectmanagement.

Je hebt een goede kennis van Office 365.

Je bent in het bezit van een rijbewijs.


Vaardigheden

Je bezit goede rapporteringsvaardigheden.

Je beschikt over een analytisch denkvermogen.

Je kan werken onder tijdsdruk.

Je bent flexibel, zowel naar taakinhoud als naar werkregime.

Je kan rekenschap afleggen.

Je hebt een sterke motivatie.

Je kan nieuwe informatie gemakkelijk opnemen, eigen maken en verwerken.

Je kan zelfstandig werken en optreden rekening houdend met het algemeen beleid.

Je kan zelfstandig keuze maken naar gelang de omstandigheden.

Je stelt zelf verbeterpunten voor.

Aanbod

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Anderen bekeken ook

Kenmerken

Vereisten

 • Professionele Bachelor (Hoger Onderwijs Korte Type)
 • Nederlands

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Gelijkaardige jobs

Bron: VDAB
Anderen bekeken ook

Ontvang per mail jobs op maat

Ontvang nieuwe 'Overheid' jobs in West-Vlaanderen meteen in je mailbox.