Anderen bekeken ook
Solliciteer nu

BACHELOR OF GEDIPLOMEERDE VERPLEEGKUNDIGE(M/V/X)

BACHELOR OF GEDIPLOMEERDE VERPLEEGKUNDIGE(M/V/X)

Functieomschrijving

De functie houdt volgende taken in:

 1. Verpleging en verzorging van bewoners. Het toedienen van verpleegkundige en hygiënische zorgen.. De verpleegkundige maakt verpleegplannen en evalueert of de verstrekte zorgen tegemoet komen aan de noden van de bewoners.
 2. De verpleegkundige zorgt voor de observatie van een aantal vitale parameters en onderneemt interventies waar nodig. Dit kan ondermeer inhouden het rapporteren naar dokters.
 3. De verpleegkundige coördineert de verzorging die rond een bewoner gebeurt. Dit houdt het toezicht in op de deeltaken van de verzorgenden en het afstemmen van verschillende activiteiten rond één patiënt.
 4. De verpleegkundige draagt zorg voor aangepaste voeding voor de patiënt en coördineert het maaltijdgebeuren.
 5. De verpleegkundige draagt zorg voor het fysisch comfort en de veiligheid van de bewoner.
 6. De verpleegkundige begeleidt de bewoner. Dit houdt o.m. in het luisteren naar problemen en vragen van bewoners. Het betekent meeleven in moeilijke omstandigheden en de emotionele ondersteuning van de bewoner.
 7. De verpleegkundige zorgt voor rapportage, registratie en administratie i.v.m. de bewoner. Dit houdt o.m. in het bijhouden van de verpleegplannen, het scoren van de graad van zorgbehoevendheid, het informeren van anderen(bv. arts) omtrent de zorgevolutie,...
 8. De verpleegkundige neemt deel aan teamvergaderingen, multi-disciplinair overleg en/of patiëntenbespreking.
 9. Bij afwezigheid van de hoofdverpleegkundige en een gegradueerde verpleegkundige, coördineert de gediplomeerd verpleegkundige de werkzaamheden.

Zorg voor rust en slaap, helpen bij de voeding onder de vorm van opdienen, toedienen, ondersteunen. Hulp bij dagelijks toilet, hulp bij het aan- en uitkleden, hulp bij verpleegkundige taken, stimuleert de zelfzorg en zelfredzaamheid van de bewoners, zorgen voor een thuisomgeving, rapporteren van observaties, deelname aan werkoverleg en bewonersbesprekingen.

Profiel

 • Houder zijn van een diploma gediplomeerde verpleegkundige
 • Of houder zijn van een diploma bachelor in de verpleegkunde of hiermee gelijkgesteld

Aanbod

 • Voorziene datum indiensttreding: 01.11.2021
 • Specifieke arbeidsomstandigheden: vast nacht
 • 19 uren/week

BACHELOR VERPLEEGKUNDE: BV1-BV3 schaal: bruto jaarwedde: minimum 17 450 EUR – maximum 29 250 EUR (niet geïndexeerd) - huidig toe te passen indexcijfer:174,10.

GEDIPLOMEERDE VERPLEEGKUNDIGE: C3-C4 schaal: bruto jaarwedde: minimum 15 900 EUR – maximum 26 550 EUR (niet geïndexeerd) - huidig toe te passen indexcijfer: 174,10.

De diensten met volledige en onvolledige prestaties in de privésector of als zelfstandige worden in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen voor een maximum van twaalf jaar, op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de uitoefening van de functie.

De kandidaten kunnen een persoonlijke weddeberekening aanvragen op de personeelsdienst.

De brutowedde wordt verhoogd met een wisseldiensttoeslag ten bedrage van 11 %, supplementen voor weekend-, avond- en nachtprestaties, en maaltijdcheques (8 EUR per voltijds gewerkte dag).

Bij verplaatsing van- en naar het werk met de fiets, wordt een fietsvergoeding toegekend (€ 0,24/km).

Het personeel geniet van een aantrekkelijk verlofstelsel (26 verlofdagen + 11 feestdagen).

Anderen bekeken ook

Kenmerken

Vereisten

 • Nederlands

Aanbod

 • Bepaalde duur
 • Deeltijds

Gelijkaardige jobs

Bron: VDAB
Anderen bekeken ook

Ontvang per mail jobs op maat

Ontvang nieuwe 'Verpleegkunde' jobs in Oost-Vlaanderen meteen in je mailbox.