Vacatures Hoger onderwijs in Oost-Vlaanderen:   7 jobs

Jobs via e-mail:

Uit
Aan

Assistent

Praktijkassistent

Praktijkassistent

Assistent

Onderwijsbegeleider Geomatica

Praktijkassistent

Assistent

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Assistent

Bepaalde duur, Voltijds

Assistent

Functieomschrijving

? Solliciteren tot 04-10-2022 23:59 (Brussels time)
? Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

? Vakgroep EA01 - Architectuur & Stedenbouw

? AAP tijdelijke aanstelling - 100%

? Aantal posities: 1
? Referentienummer: 202209/EA01/AS/017

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

UW OPDRACHT

 • U besteedt minimum 50% van uw opdracht aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift in het domein van de stedenbouw en/of de architectuur van het stedelijk wonen.
 • U levert bijstand bij het theorieonderwijs van de vakgroep in het domein van de stedenbouw binnen de opleidingen ingenieurswetenschappen: architectuur (assistentie bij theorievakken en onderzoeksseminaries, begeleiding masterproeven), en u levert daarnaast ook bijstand bij het ontwerponderwijs van de vakgroep Architectuur en Stedenbouw. De onderwijstaken situeren zich zowel op bachelor- als masterniveau.
 • U werkt mee aan de interne en externe dienstverlening van de vakgroep.

Profiel

UW PROFIEL

 • U bent houder van een diploma van Master of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur (burgerlijk ingenieur-architect), Master of Science in de architectuur (architect), Master of Science in de stedenbouw en ruimtelijke planning of een gelijkwaardig diploma. Voor diploma’s behaald buiten de Europese Unie dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC voorgelegd te worden. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.
 • U hebt een uitgesproken interesse in wetenschappelijke onderzoek in het vakgebied van de stedenbouw en de relatie tussen architectuur, ontwerp en stadsontwikkeling. Dat onderzoek kan zowel focussen op de theorie en geschiedenis van de discipline als op de meer contemporaine praktijk, of beide perspectieven combineren.
 • U hebt een uitgesproken affiniteit met het architectuurontwerpen.
 • U beschikt over goede didactische en communicatieve vaardigheden in het Nederlands, maar u bent ook in staat onderwijs in het Engels op masterniveau te verzorgen.
 • U hebt interesse in dienstverlening.
 • Onderwijservaring en deelname aan nascholing strekt tot aanbeveling.
 • Participatie in conferenties, workshops, enz. en/of aantoonbare ervaring met schrijven en publiceren strekt tot aanbeveling.

Aanbod

ONS AANBOD

 • Wij bieden u een aanstelling voor een termijn van twee jaar. Deze aanstelling kan tweemaal worden hernieuwd voor twee jaar mits gunstige evaluatie van de voorbije termijn. Opgelet: Indien u reeds aangesteld was als assistent of doctoraatsbursaal aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, wordt dit in mindering gebracht van de maximale aanstellingsduur die volgens de Codex Hoger Onderwijs maximaal 6 jaar bedraagt.
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 17 oktober 2022.
 • De verloning gebeurt volgens barema AAP3. Meer informatie over onze salarisschalen.
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen, een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.
Functietype:
Standplaats
Vereisten
Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type) Nederlands, Engels
Bron:
VDAB