Terug naar zoekresultaten
Deze job wordt niet langer aangeboden.
Departement Kanselarij en Bestuur

Analist economisch beleid

Statutair, Adviseur, standplaats Brussel

Departement Kanselarij en Bestuur | Brussel | Onbepaalde duur, Voltijds

Het Departement Kanselarij en Bestuur treedt op als een ‘center of government’. Het departement:

 • biedt directe ondersteuning aan de minister-president en de Vlaamse Regering als ploeg voor de werking van de regering en voor regeringsbrede aangelegenheden;
 • garandeert de kwaliteit, coherentie en rechtszekerheid van de Vlaamse regelgeving;
 • heeft een uitgesproken verbindende rol binnen de Vlaamse overheid zelf, maar ook als belangrijke partner in netwerkorganisatie met burgers, verenigingen, bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en de financiële wereld om samen het beleid voor te breiden, uit te voeren en te evalueren;
 • staat in voor strategische planning op basis van een langetermijnvisie op de samenleving die geldt als ankerpunt en toetssteen voor het beleid over de beleidsdomeinen heen (i.s.m. de Studiedienst van de Vlaamse Regering);
 • monitort ontwikkelingen in de samenleving, de internationale context en de beleidsuitvoering op basis van gekwantificeerde, gedragen en internationaal vergelijkbare langetermijndoelstellingen (i.s.m. de Studiedienst van de Vlaamse Regering);
 • biedt structurele beleidsondersteuning en programmawerking met het oog op doordachte, duurzame en gedragen oplossingen voor regeringsbrede maatschappelijke uitdagingen;
 • staat in voor de coördinatie en ondersteuning bij specifieke horizontale prioriteiten, zoals het kerntakenplan, hervorming van het adviesstelsel en Vlaams bestuursrecht, de uitbouw van een Vlaams inspectie- en handhavingsbeleid, de centrale coördinatie van de managementgroep, de ondersteuning van de minister-president inzake de samenwerking met andere deelstaatregeringen;
 • heeft controle over de risicobeheersing via preventie, crisismanagement, bedrijfscontinuïteit en rampenbeheersing;
 • stimuleert en ondersteunt communicatie van de Vlaamse overheid vanuit een open houding, op maat van en in dialoog met alle doelgroepen;
 • neemt het voorzitterschap waar van het Voorzitterscollege.

Analist economisch beleid

Functieomschrijving

Heb jij een uitgesproken interesse in economie en cijfers? Hou je van het analyseren van zeer diverse data en ben je een geboren netwerker? Ben je bereid een uitdaging met veel verantwoordelijkheid aan te gaan? Dan is onderstaande vacature vast en zeker iets voor jou!

Als analist economisch beleid breng je verschillende beleidsvraagstukken over de Vlaamse economie in kaart aan de hand van het bewerken, analyseren en publiceren van databronnen. Samen met een aantal collega's binnen en buiten de Vlaamse overheid zorg je voor een efficiënte dienstverlening naar beleidscollega's en de Vlaams minister-president en zijn kabinet. Daarnaast speel je proactief in op nieuwe trends en gebeurtenissen in de economie door deze te vertalen naar het Vlaamse niveau. Je maakt beleidsrelevante analyserapporten die een breder inzicht geven en je zorgt voor de opvolging en monitoring van het uitgevoerde beleid. Je bent tot slot een uitstekende netwerker die goed samenwerkt met collega's binnen de Vlaamse overheid en met collega's van Statistiek Vlaanderen, die basisstatistieken over de Vlaamse economie op een onafhankelijke manier aanleveren.
 

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarden:

1) Je hebt een masterdiploma (ook een doctoraatsdiploma komt in aanmerking) of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

2) Én je beschikt over minstens 6 jaar functierelevante ervaring.

Aanbod

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adviseur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 4.143,50 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang als de vacature bent tewerkgesteld.
 • Word je aangeworven via de externe mobiliteit, dan bedraagt de proefperiode maximum 3 maand. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. 
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige. Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Interesse?

Solliciteer ten laatste op 12 november 2019 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na. Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je sollicitatie een kopie.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingevuld (zo nodig met een kopie van je diploma). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.
Bereken je reistijd
Naar Departement Kanselarij en Bestuur | Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

Anderen bekeken ook

  Deze job wordt niet langer aangeboden

  Kenmerken

  Vereisten

  • Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)
  • Nederlands

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

  Ontvang nieuwe jobs via e-mail

  Ontvang nieuwe 'Overheid' jobs in Brussel meteen in je mailbox.

  We sturen je geen reclame.