Anderen bekeken ook
Solliciteer nu

Afgevaardigd Bestuurder (AB) KOBA NoordkAnt

Afgevaardigd Bestuurder (AB) KOBA NoordkAnt

Functieomschrijving

KOBA NoordkAnt vzw “Vzw KOBA NoordkAnt” is een schoolbestuur van een 20-tal scholen die gelegen zijn aan de “noordkant” van Antwerpen, meer specifiek in Merksem, Ekeren, Stabroek en Antwerpen-Noord. Het onderwijsaanbod in deze scholen omvat kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs. Meer informatie op www.noordkant.be.

“KOBA NoordkAnt” is een van de 9 regionale schoolbesturen binnen de overkoepelende onderwijsvzw “Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen” (www.kobavzw.be). Scholengemeenschap Ekeren Merksem (SGEM) De scholengemeenschap Ekeren-Merksem biedt een ruime waaier aan studiemogelijkheden in doorstroming, dubbele finaliteit en arbeidsmarktgericht. De scholen van de scholengemeenschap Ekeren-Merksem behoren allemaal tot KOBA NoordkAnt vzw. Een overzicht hiervan is beschikbaar op www.noordkant.be.

De vacature combineert opdrachten voor KOBA NoordkAnt vzw en opdrachten voor de scholengemeenschap Ekeren-Merksem ‘secundair onderwijs’.

Taakomschrijving

De afgevaardigd bestuurder

 • is lid van het bestuursorgaan en verbindingspersoon tussen het bestuursorgaan en de directies;
 • is verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele leiding en werkt beleidsvoorbereidend voor het bestuursorgaan aan wie hij rapporteert;
 • stuurt de vzw en de medewerkers aan binnen de volmachten toegekend door het bestuursorgaan;
 • zorgt voor de operationalisering van de beleidsplannen;
 • motiveert, inspireert en stuurt de directies aan;
 • streeft naar een participatieve besluitvorming;
 • faciliteert het werk van de directeurs van de scholen van de vzw;
 • legt verantwoording af voor het dagelijks beleid aan het bestuursorgaan;
 • organiseert en coördineert vergaderingen op allerlei niveaus;
 • zorgt voor een accurate verdeling van middelen die door de scholen worden samen gebracht;
 • ontwerpt planningen op korte, halflange en lange termijn in samenspraak met de directeurs en het bestuursorgaan;
 • legt, in samenspraak met de boekhoudcel, de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring voor aan het bestuursorgaan;
 • bouwt het financieel beleid uit in samenspraak met het bestuursorgaan en de boekhoudcel;
 • staat in voor een goede communicatie en samenwerking met interne en externe partners;
 • houdt toezicht op een correcte toepassing van de wet op het welzijn;
 • geeft impulsen en stimuleert directeurs bij het uitwerken en opvolgen van het eigen opvoedingsproject;
 • staat in voor de verdere uitbouw en organisatie van de vzw
 • zorgt ervoor dat de scholen gemeenschappelijke personeelsvereisten formuleren en via correcte administratie een gedragen personeelsbeleid voeren;

Specifieke opdrachten voor SGEM

 • verantwoording van het dagelijks beleid van de SGEM tegenover het schoolbestuur KOBA NoordkAnt
 • organisatie en coördinatie van de vergaderingen van de Raad van Directeurs en het overleg met het schoolbestuur;
 • zorgen dat alle decretale voorwaarden en opdrachten van de SGEM vervuld worden;
 • zorgen voor de verdeling van de middelen die door de overheid worden toegekend aan de SGEM, in overleg met de directeurs van de scholen
 • coördinatie van de vergaderingen van de scholengemeenschap zoals het OCSG, de stuurgroep preventie, de werkgroepen, …
 • instaan voor een goede communicatie en samenwerking met interne en externe partners.
 • vertegenwoordiging van SGEM in externe vergaderingen zoals het LOP, CODI-CASS, DPCC, overleg met de beleidsgroepen onderwijs van de stad Antwerpen, …
 • supervisie houden op de dagelijkse werking van de gemeenschappelijke interne dienst (preventie) en deel uitmaken van de stuurgroep van de preventiedienst.

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

 • U getuigt van een christelijke levensvisie;
 • U bent minimaal in het bezit van het diploma bachelor in het lager of het secundair onderwijs;
 • U bent bij voorkeur vast benoemd in het onderwijs en hebt voldoende onderwijservaring;
 • Beleidservaring is een pluspunt;
 • U kan voltijds in dienst treden op 1 maart 2022

De kandidaat

 • werkt vanuit christelijke en evangelische overtuiging;
 • beschikt over kwaliteiten van onderwijskundig en algemeen leiderschap;
 • is positief ingesteld, gedreven en flexibel; respect en discretie zijn belangrijke troeven;
 • werkt oplossingsgericht, is daadkrachtig en heeft oog voor een lange termijnvisie;
 • is bereid om collegiaal en in team samen te werken binnen de regio, met de overkoepelende onderwijsvzw KOBA vzw en met externe stakeholders;
 • is een bruggenbouwer met sterk empathisch vermogen die medewerkers kan enthousiasmeren om samen de vzw verder uit te bouwen;
 • is kritisch ingesteld ten opzichte van zijn/haar eigen handelen;
 • netwerkt, is efficiënt en ondernemend;
 • streeft naar een participatieve besluitvorming;
 • heeft ervaring/interesse in scholenbouw, boekhouding en overheidsopdrachten;
 • is bereid om zich door nascholing te professionaliseren.

Aanbod

Wij bieden

 • Collegiale samenwerking in het bestuursorgaan van KOBA NoordkAnt;
 • Collegiale samenwerking en intervisie in het College van Afgevaardigde Bestuurders (CAB)
 • Collegiale samenwerking met de KOBA-koepel;
 • Verloning volgens het onderwijsbarema van directeur secundair onderwijs, administratieve aanstelling als coördinerend directeur van SGEM geeft recht op een mandaatsvergoeding;
 • Kansen op intervisie met de directeurs van KOBA NoordkAnt;
 • Kansen tot aanvullende vormingen i.v.m. onderwijsmateries via bijkomende opleidingen en navormingen;
 • Kansen tot spirituele verdieping via initiatieven van de KOBA koepel.
Anderen bekeken ook

Kenmerken

Vereisten

 • Nederlands

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Gelijkaardige jobs

Bron: VDAB
Anderen bekeken ook

Ontvang per mail jobs op maat

Ontvang nieuwe 'Directie' jobs in Antwerpen meteen in je mailbox.