Anderen bekeken ook
Solliciteer nu

Administratieve medewerkers dossierbeheer

Administratieve medewerkers dossierbeheer

Functieomschrijving

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Kenmerken van de functie

De wereldbevolking boomt maar onze voorraad aan grondstoffen, materialen en open ruimte is schaars, en daarom uiterst kostbaar. Toch is de beschikbaarheid ervan cruciaal voor onze samenleving. Ons doel is niets minder dan een kringloopeconomie waarin duurzaam beheer van afval, materialen en bodem zorgt voor nieuwe ruimte, materialen en grondstoffen voor de huidige en voor toekomstige generaties.

Als administratieve medewerker dossierbeheer doet u de briefwisseling met externen, de administratieve behandeling van rapporten en gerelateerde gegevens inzake bodemonderzoek, bodemverontreiniging, grondoverdracht e.d. Hierdoor zorgt u ervoor dat (interne) processen efficiënt, correct en klantvriendelijk (zowel intern als extern) verlopen en dat procedures, wet- en regelgeving worden gerespecteerd.

Uw takenpakket bestaat uit:

 • Het verzamelen, vervolledigen en administratief verwerken van gegevens met als doel dossiers en – bestanden met volledige en correcte informatie beschikbaar te hebben.
 • Het controleren van gegevens en documenten met als doel te verzekeren dat vormvereisten, procedures en regelgeving gerespecteerd worden.
 • Het uitvoeren van de voorziene stappen binnen een dossier of een proces en het bewerken van gegevens met als doel via een tijdige en correcte behandeling een goede dienstverlening te verzekeren.
 • Informatie uitwisselen en diverse vragen beantwoorden met als doel klanten en andere betrokkenen correct te informeren.
 • Werkrelaties onderhouden met betrekking tot dossiers en gegevens met als doel door een goede samenwerking een efficiënt verloop van het proces te garanderen.

1 administratief medewerker dossierbeheer bij Team Bodemattestering- en grondoverdracht

In deze functie wordt u vooral ingezet op het project 2036. U staat in voor omkadering en opvolging rond de uitwisseling van de gemeentelijke inventaris, behandeling van bodemrapporten en ondersteuning voor de opmaak van sitebesluiten. U ondersteunt gemeenten in hun problemen en u effent mee het verder te volgen pad richting 2036. Uw voornaamste contacten zijn dus met gemeenten.

Meer info over dit team vind je in de bijlage.

1 administratief medewerker dossierbeheer bij Team Particulieren

In deze functie ondersteunt u teamcollega’s bij het verzamelen, controleren en opvolgen van gegevens betreffende particuliere eigendommen waar (historische) activiteiten mogelijks aanleiding gegeven hebben aan een bodemverontreiniging. U filtert de data uit onze databank en u checkt de correctheid van de informatie met diverse toepassingen. Samen met een collega dossierbeheerder verzorgt u mailings met betrokken. Uw voornaamste contacten bestaan dus uit collega’s en burgers.

Meer info over dit team vind je in de bijlage.

Profiel

Profiel

We zoeken een medewerker die goed functioneert in teamverband, zelfstandig werkt, goed kan omgaan met stress en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. We zoeken een enthousiaste duizendpoot met administratief talent en oog voor detail die goed overweg kan met diverse computertoepassingen.

U kan autonoom werken. Interactie met externen, zowel mondeling als schriftelijk, schrikt u niet af. In het team komt u uit voor uw mening en neemt u initiatief om de werking efficiënter te laten verlopen.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 • U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau C (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van de OVAM die reeds tot niveau C behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be
 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functie specifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U beschikt over een diploma middelbaar onderwijs;
 • U heeft bij voorkeur 2 jaar ervaring in administratieve dossierbehandeling;
 • U heeft bij voorkeur ervaring in dienstverlening naar klanten;
 • Ervaring in de bodemsector is niet vereist, het is een plus;
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Voor de belangrijke gedragscompetenties verwijzen wij naar de bijlage.

Aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (C111, geen ervaring) 2.068,81 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.
Anderen bekeken ook

Kenmerken

Vereisten

 • Secundair onderwijs
 • Nederlands

Aanbod

 • Voltijds

Gelijkaardige jobs

Bron: VDAB
Anderen bekeken ook

Ontvang per mail jobs op maat

Ontvang nieuwe 'Stafmedewerker' jobs in Antwerpen meteen in je mailbox.