Terug naar zoekresultaten Vorige

3 van 8

Volgende
KU Leuven

Hoofd Financiële Planning en Beleid

Bij KU Leuven

Staat 10 dagen op Jobat.be

Met een 75-tal medewerkers zijn de Centrale Financiële Diensten (CFD) van de KU Leuven verantwoordelijk voor de begrotingsopmaak en –opvolging, de financiële administratie (algemene boekhouding, debiteuren- en crediteurenbeheer), de financiële opvolging van de onderzoeks- en dienstverleningscontracten, het thesaurie- en vermogensbeheer en de centrale financiële rapportering van de universiteit. De CFD coördineren daarbij ook de uitbouw, het beheer en de controle van de universiteitsbrede financiële processen.

De dienst Financiële Planning en Beleid (FP&B), die bestaat uit 12 medewerkers, maakt deel uit van de Centrale Financiële Diensten en staat in voor het ontwikkelen en ter beschikking stellen van de vereiste financiële beleidsinformatie aan de beleidsinstanties van de universiteit.
Daartoe worden vijf kernopdrachten vervuld:

1. opvolging van de overheidsfinanciering voor het hoger onderwijs in Vlaanderen (externe allocatie);
2. verdeling van de overheidstoelagen over de geledingen van de universiteit, conform de interne allocatiemechanismen en –beslissingen die, in beleidsvoorbereidende fase, binnen de dienst FP&B mee worden voorbereid (interne allocatie);
3. financiële beheerscontrole op verschillende niveaus: de universiteit als geheel (beleidsbegroting), de financiering van de basisstructuren van de universiteit (middelenbegroting) en de begrotingsmatige opvolging van specifieke organisatorische eenheden (algemene en ondersteunende diensten / geïntegreerde academische activiteiten op locatie / …). De begrotingsmatige opvolging van de personeelskosten (met inbegrip van het beheer en de opvolging/rapportering van het universiteitsbrede systeem van rekeneenheden) neemt hierbij een bijzondere plaats in;
4. de coördinatie van het binnen de KU Leuven gehanteerde kredietensysteem (d.i. de analytische boekhouding van de universiteit) en het Uitgaande facturenbureau;
5. de verdere ontwikkeling en ondersteuning van de managementrapportering binnen de universiteit.

Als hoofd Financiële Planning en Beleid neem je de leiding van het team en rapporteer je aan de financieel directeur.

Hoofd Financiële Planning en Beleid

Functieomschrijving

 • Je coördineert de begrotingscyclus van de universiteit in al zijn facetten.
 • Je volgt de ontwikkelingen in de Vlaamse regelgeving voor hoger onderwijs (in zonderheid de financiering) en de interne besluitvorming van de universiteit op de voet en zorgt ervoor dat e.e.a. passend wordt meegenomen in de werkzaamheden van de dienst.
 • Je werkt (samen met het team), zowel op initiatief van de beleidsinstanties als op eigen initiatief, beleidsanalyses uit en formuleert voorstellen naar het universiteitsbestuur.
 • In nauwe samenwerking met het diensthoofd Fondsen- en kredietbeheer / Uitgaande facturenbureau, dat aan jou rapporteert, waak je over de coördinatie van het binnen de KU Leuven gehanteerde kredietensysteem en de administratie van uitgaande facturen (met speciale aandacht voor de naleving van de BTW-wetgeving). 
 • Samen met ICTS en jouw team realiseer je projecten voor het beantwoorden van nieuwe financiële informatievragen en voor een optimale invulling van de bestaande noden.
 • Als hoofd Financiële Planning en Beleid sta je in voor het verder uitbouwen en het inzetten van financiële expertise: o.a. opvolgen van de financieringsaanpak in andere universiteiten, overleggen met andere geledingen binnen de universiteit m.b.t. financiële materies (personeelsdienst, technische diensten, faculteiten, groepen en departementen).
 • Je staat in voor de organisatie en de planning van de werkzaamheden van het team.
 • Als hoofd treed je op als coach, met aandacht voor de ontwikkeling van de medewerkers: geven van feedback over ontwerpnota's, stimuleren van de verdere expertise-opbouw, lanceren van nieuwe initiatieven, zorgen voor de vereiste informatiedoorstroming,... 
 • Je vervult opdrachten van externe vertegenwoordiging (in VLIR-werkgroepen, in overleg met de Vlaamse overheid, in dialoog met externe controleorganen, ...).


Profiel

 • Je behaalde een masterdiploma en beschikt over een zeer stevige bedrijfseconomische achtergrond.
 • Je hebt minstens 5 à 10 jaar ervaring in beheerscontrole en beleidsondersteuning, met aantoonbare leidinggevende ervaring. 
 • Je hebt een brede financieel-inhoudelijke belangstelling, kennis en kunde.
 • Je beschikt over een sterk conceptueel denkvermogen en kan een langetermijnvisie omzetten naar concrete beleidsacties en -projecten.
 • De maatschappelijke opdracht van de universiteit spreekt jou sterk aan en stimuleert jou om het beste van jezelf te geven. De werking van de KU Leuven en het functioneren van de universitaire wereld in België en internationaal, zijn domeinen waarin je jezelf grondig wil verdiepen.
 • Je vindt het boeiend/verrijkend/stimulerend om een team van experten te coachen en te begeleiden in hun professionele ontwikkeling.
 • Naast het leiderschap dat essentieel is in deze functie, heb je ook het talent om als teamspeler op te treden, in het belang van de ganse CFD en van de KU Leuven als geheel.
 • Je vindt het belangrijk om ook zelf permanent professioneel te groeien, technisch-inhoudelijk en als leidinggevende. Je neemt graag deel aan opleidingsinitiatieven die deze persoonlijke groei stimuleren.
 • Je hebt een uitgesproken ICT-affiniteit. Ervaring met SAP (financiële modules en aangepaste BI-tools) is een troef.

Aanbod

We bieden een voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur, gekoppeld aan een salaris in graad 9, 10 of uitzonderlijk 11 (afhankelijk van je relevante ervaring), binnen een functie met reële groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Leuven

Anderen bekeken ook

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

Solliciteer nu Solliciteer nu

Nog 20 dagen om te solliciteren

Kenmerken

 • Functietype: Financieel management
 • Sector: Wetenschap en onderzoek
 • Leuven (standplaats)
 • Meer over het bedrijf

Vereisten

 • Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Solliciteer voor

Ontvang nieuwe jobs via e-mail

Ontvang nieuwe 'Finance, Financieel management' jobs in Leuven meteen in je mailbox.

We sturen je geen reclame.