Terug naar zoekresultaten

1 van 3

Volgende

Directeur (v/m) Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jansberg Maaseik, voltijds

Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jansberg, Weertersteenweg 135, 3680 Maaseik vanaf 1 december 2018

Bij KBO-Maasland | Maaseik | Onbepaalde duur, Voltijds

Staat 6 dagen op Jobat.be

BuSO Sint-Jansberg is gehuisvest op een terrein waarop ook de bovenbouw van de Scholengemeenschap MOSA-RT zich bevindt.

BuSO Sint-Jansberg is een entiteit van VZW.Katholiek Buitengewoon Onderwijs Maasland
(KBOM) samen met de scholen voor buitengewoon onderwijs van OLV Ter Engelen Maaseik, De Garve Stokkem en Bubao De Wikke, eveneens in Maaseik.

De 4 directeurs dragen samen de verantwoordelijkheid voor het geheel van de werking.

De school verstrekt aangepast onderwijs op maat aan jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.

OV 3, Type 1: jongeren met licht mentale handicap (vanaf 1/9/2015 basisaanbod)
OV 3, Type 3: jongeren met emotionele en/of gedragsmoeilijkheden
OV 4 voor jongeren met een attest Type 3: eerste graad en Hout en Metaal, tweede en derde graad BSO voor specifieke vervolgopleidingen in Hout en Metaal. Eerste leerjaar Kantoor wordt gestart in september 2017.
OV 3 en OV 4, type 9 voor leerlingen met kenmerken van autisme.
Gezien het veranderend klimaat in Onderwijs (M - decreet, inclusie) en de bijzondere uitdagingen waarvoor het BuSO van Sint-Jansberg staat, is het Schoolbestuur op zoek naar een directeur die vlot kan omgaan met wisselende omstandigheden en eventueel binnen een veranderde context ook andere opdrachten kan en wil opnemen.
 

Directeur (v/m) Buitengewoon Secundair Onderwijs Sint-Jansberg Maaseik, voltijds

Functieomschrijving

Het betreft een beleidsvoorbereidende, beleidsondersteunende en beleidsuitvoerende opdracht.
De directeur stelt zich constructief en loyaal op en handelt volgens de principes van participatief leiderschap. In die zin geeft hij/zij leiding en verzorgt hij/zij de interne en externe
communicatie. Hij/zij bewaakt mee het overleg in de school, met de scholen uit de regio en het diocees van buitengewoon basis - en secundair onderwijs, evenals met andere onderwijsinstellingen uit de regio en met organisaties die deel uitmaken van de Welzijnssector.
Hij/zij is een uitstekende, constructieve en loyale collega in het team van directies binnen VZW KBOM.

De directeur is verantwoordelijk voor volgende beleidsbevoegdheden:
- het opvoedingsproject, de missie en de identiteit van de katholieke dialoogschool
- de strategische beleidsplanning en visie voor de korte, middellange en lange termijn.
- het pedagogisch - didactisch beleid en ICT - beleid
- de leerlingenbegeleiding en het zorgbreed werken volgens de afspraken, neergeschreven in
  het M - decreet
- het zorgbeleid en het kansenbevorderingsbeleid
- de totale schoolorganisatie en het schoolwerkplan (vademecum)
- de interne kwaliteitszorg en een lerende organisatie
- het personeelsbeleid
- het financieel beleid en schoolkostenbeleid
- het materieel beleid en het patrimoniumbeheer
- het beleid op vlak van preventie, veiligheid, welzijn en milieu
- het administratief beheer
- de communicatie, de inspraak van en de samenwerking met ouders
- het overleg en de samenwerking met interne en externe partners
- het promoten van de scholen ten aanzien van externe partners, zoekende ouders
  en de lokale gemeenschap                    
- het navormingsbeleid en de interne vorming van alle participanten

 

Profiel

Bekwaamheidsbewijzen:
Kandidaten die al werkzaam zijn in het onderwijs als leerkracht, coördinator, TAC of TA, directeur, therapeut.

Kandidaten die nog niet werkzaam zijn in het onderwijs maar in de zorg - en welzijnssector of in het vormingswerk.

Alle kandidaten dienen te beschikken over de door de Overheid vastgestelde bekwaamheidsbewijzen.

Het Schoolbestuur kan, na de sollicitatiegesprekken in een afrondend gesprek voor aanstelling de directeur de verplichting opleggen een navorming te volgen die inherent is aan de opdracht (BANABA Buitengewoon Onderwijs of  HIVO).

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij:
- het opvoedingsproject van de school onderschrijven en bereid zijn zich in te zetten voor de
  realisatie ervan
- een christelijke levenshouding nastreven en instaan voor de waarden van een katholieke
  dialoogschool
- een loyale houding aannemen ten aanzien van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
- intrinsieke kwaliteiten bezitten voor het voeren van een begeesterd en begeesterend,   motiverend en constructief leiderschap met heel veel zorg voor het coachend omgaan met   alle  participanten, betrokken bij het  schoolgebeuren
- bereid zijn tot het aantoonbaar werk maken van de eigen professionaliteit, de zelfreflectie en   het  zelfmanagement
- beschikken over adequate ICT - competenties
- de nieuwe tendensen in het buitengewoon onderwijs kennen en ze op een evenwichtige   wijze integreren in de school; ervaring in het buitengewoon onderwijs is zondermeer een   pluspunt
- de decretaal vastgelegde ontwikkelingsdoelen, de competenties van de opleidingsprofielen
  en de leerplannen voor het katholiek secundair onderwijs kennen om daaruit individuele   ontwikkelingsdoelen te kunnen selecteren of eindtermen te realiseren
- de individuele handelingsplanning ondersteunen
- bereid zijn zich in te werken in de onderwijswetgeving
- communicatief sterk en sociaal vaardig is en de communicatie kunnen afstemmen op de   doelgroep of de gesprekspartner en vaardig zijn in het toespreken van een relatief grote   groep
- een grote beschikbaarheid tonen binnen en buiten de reguliere lestijden
- inspirerend meedenken met het schoolbestuur
- een gewaardeerde collega binnen het team van directies KBOM zijn
- de school efficiënt promoten ten aanzien van de buitenwereld door o.m. organiseren of mee-organiseren van diverse evenementen die de goede naam en faam van de school bestendigen
- bekwaam zijn om richting en sturing te geven aan een groep personeelsleden om als team de opdrachtverklaring van de school te realiseren
- gestructureerd werkoverleg kunnen stimuleren waardoor taken en opdrachten kunnen   gedelegeerd worden aan anderen personeelsleden
- agogisch vaardig zijn
 

Interesse?

Personen die zich kandidaat wensen te stellen voor deze functie versturen hun sollicitatiemail met curriculum vitae en een grondige motivatie, voor 20 OKTOBER 2018 naar de secretaris van de Raad van Bestuur :

VZW KBO.Maasland
Mevr. Kristien Winters     kristienwinters@gmail.com

Meer informatie kan per mail opgevraagd worden bij de voorzitter van de Raad van Bestuur:
Dhr. Lode De Geyter   lode.de.geyter@telenet.be

Na ontvangst van de sollicitatiemails beslist de selectiecommissie van de VZW KBO Maasland welke kandidaten weerhouden worden. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en in voorkomend geval volgt er een screening door een  extern assessment-bureau.
 
Noord-Limburg (Lommel - Maaseik)

Anderen bekeken ook

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

Solliciteer nu Solliciteer nu

Nog 30 dagen om te solliciteren

Kenmerken

Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

Solliciteer voor

Ontvang nieuwe jobs via e-mail

Ontvang nieuwe 'Directie' jobs in Noord-Limburg (Lommel - Maaseik) meteen in je mailbox.

We sturen je geen reclame.