Terug naar zoekresultaten Vorige

4 van 5

Volgende
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Directeur bij het Departement Openbaar Onderwijs – Directie Algemene Administratie (M/V/X)

Brussel

Via Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Staat 11 dagen op Jobat.be

Het Departement Openbaar Onderwijs organiseert het gemeentelijk onderwijs, in beide taalrollen, zowel op pedagogisch vlak als op het vlak van het beheer van financiële middelen en anderen die aangewend dienen te worden. Dit departement telt ongeveer 5000 personeelsleden en 35 000 leerlingen. De bibliotheken en de buitenschoolse activiteiten maken eveneens deel uit van haar bevoegdheden.

De Directie Algemene Administratie is een steunpilaar die het efficiënt en snel verwezenlijken van de verschillende objectieven van het departement mogelijk maakt. Deze directie is belast met de communicatie binnen het departement, het opstarten van vernieuwende projecten, juridische en administratieve ondersteuning aan de andere organisatorische eenheden, het beheer van de archieven en van de documentatie en het functioneren van de paritaire organen.

Directeur bij het Departement Openbaar Onderwijs – Directie Algemene Administratie (M/V/X)

Functieomschrijving

 • De strategische doelstellingen van het departement verwezenlijken, vastgelegd met de directeur-generaal, en ze samen met de diensthoofden in een operationeel plan vertalen dat strookt met de door het Beleid vastgelegde doelstellingen
 • De Directie Algemene Administratie coördineren.
 • Als directeur voor het Hoger Onderwijs de strategische doestellingen van het departement verwezenlijken, vastgelegd met de directeur-generaal, en ze in een operationeel plan vertalen samen met de directies van de betrokken scholen (“Haute Ecole Francisco Ferrer” en “Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles”)
 • Het beheer van het hoger onderwijs coördineren, waarvan de middelen en verwachtingen permanente controle en steun vereisen (HR, juridisch, financiële middelen, enz.)
 • Het gemeentebestuur vertegenwoordigen en garant staan voor de naleving van de wetgeving, de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van het publiek (WG Mobiliteit, “Focus Ecole”, WG Radicalisering, WG Business Intelligence, …)
 • De inrichtende macht vertegenwoordigen in de beroepskamer van de “Fédération Wallonie-Bruxelles” en bij de instanties van het hoger onderwijs (Raad van bestuur van de “Haute Ecole Francisco Ferrer”, Raad van bestuur van de vzw Impact Cooremans, enz.)

Taken:

 • In samenwerking met de verantwoordelijken van de OE de strategie in een operationele meerjarenplanning omzetten en de jaardoelstellingen uitwerken
 • De opvolging van de strategische en operationele doelstellingen structureren, communiceren en verzekeren; het actieplan uitwerken en boordtabellen opstellen. Het geheel van de middelen bepalen, organiseren en doorvoeren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken
 • De uitvoering van de opdrachten en terugkerende activiteiten van de diensten op kwantitatief en kwalitatief vlak organiseren, coördineren en controleren. De interne en externe communicatie van de directie structureren
 • Talrijke vernieuwende projecten ontwikkelen en de verbetering van het imago en de kwaliteit van het hoger onderwijs mogelijk maken
 • De werking diagnosticeren en ontwikkelingsacties verrichten (duidelijke procedures, modernisering van de dossiers, enz.); de prioriteiten bepalen en een intern actieplan opstellen in projectvorm
 • Alle types van gesprekken voeren: functiegesprek, functioneringsgesprek, evaluatiegesprek met de rechtstreekse medewerkers, gesprekken over ziekteverzuim, individuele gesprekken, verzoeningsgesprekken, enz.
 • De begroting voorbereiden en uitvoeren: uitwerken van de jaarbegroting en de meerjarenbegroting van uitgaven en inkomsten verbonden aan projectbeheer (maatschappelijke stage, enz.) in samenwerking met de directeur-generaal en de financieel directeur
 • De door de OE te behandelen dossiers verifiëren en bekrachtigen en de wettelijkheid/haalbaarheid van de acties van het departement Openbaar Onderwijs controleren
 • Een netwerk van professionele relaties ontwikkelen en in stand houden om de belangen van de Stad Brussel te vrijwaren en het imago van de stad te promoten

Profiel

 1. Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot functies van niveau A in de federale overheidsdiensten

of

de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen

 1. Ervaring hebben van minimum 5 jaar in een leidinggevende functie en in teammanagement
 2. Ervaring hebben van minimum 5 jaar in het juridisch en financieel beheer van scholen

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal.
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt online op de website www.selor.be

Aanbod

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks nettoloon: 2.541,04 € (minimum)/3.733,71 € (maximum) (weddeschaal A7). Een berekening van de loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de Dienst Geldelijke Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02/279 24 40.
 • Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c.v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.

Onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is maandag 9 juli 2018.

De kandidaten die zouden gesolliciteerd hebben zonder alle toelatingsvoorwaarden te vervullen zullen beschouwd worden als ten onrechte ingeschreven.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Het koninklijk besluit van 23 december 1977 in verband met de sociale reclassering van de personen met een handicap in de gemeenten zal toegepast worden. De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuurstelling een attest te voegen van de bevoegde organisatie, waarin hun handicap erkend wordt.
Het programma van de selectieprocedure kan worden aangepast aan de aard van de handicap van de kandidaat.

Enkel sollicitaties ingediend via het online sollicitatieformulier worden in acht genomen!
(U ontvangt een bevestiging via email.)
Technisch probleem? Contacteer de IT helpdesk op + 32 2 738 02 60.


Brussel

Anderen bekeken ook

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

Solliciteer nu Solliciteer nu

Nog 22 dagen om te solliciteren

Kenmerken

 • Functietype: Algemene directie
 • Sector: Overheid en Social Profit
 • Brussel (standplaats)
 • Meer over het bedrijf

Vereisten

 • Academische Bachelor
 • Minstens 5 jaar ervaring
 • Nederlands, Frans

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Solliciteer voor

Ontvang nieuwe jobs via e-mail

Ontvang nieuwe 'Algemene directie' jobs in Brussel meteen in je mailbox.

We sturen je geen reclame.