Terug naar zoekresultaten Vorige

5 van 5

Universiteit Gent

Departementshoofd Medisch Toezicht

preventieadviseur - arbeidsgeneesheer (solliciteer tot en met 17 september 2018)

Via Universiteit Gent

Staat 9 dagen op Jobat.be

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 100 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden. De Universiteit Gent voert een actief gelijke kansen en diversiteitsbeleid en moedigt iedereen aan te solliciteren.

Voor de Directie Bestuurszaken zijn wij op zoek naar een voltijds Departementshoofd Medisch Toezicht (preventieadviseur – arbeidsgeneesheer) binnen de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk - Departement Medisch Toezicht.  Deze functie behoort tot de functieklasse A+, die de graden 9 t.e.m. 11 en de salarisschalen 9.1 t.e.m. 11 behelst.
 

Departementshoofd Medisch Toezicht

Functieomschrijving

Het departementshoofd Medisch Toezicht is verantwoordelijk voor de goede werking van het departement en stuurt de medewerkers van dit departement aan.
Het departementshoofd ontwikkelt samen met het afdelingshoofd Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) een eenduidige visie voor het departement, passend binnen de werking van de IDPBW en rekening houdend met de universitaire context.
Het departementshoofd coördineert en staat in voor de goede uitwerking en opvolging van de wettelijk bepaalde taken, en dan in het bijzonder:
 • het uitvoeren van het verplicht en periodiek gezondheidstoezicht op de personeelsleden van de UGent, in het bijzonder de aanwervings- en de periodieke onderzoeken;
 • het uitvoeren van het gezondheidstoezicht op studenten-stagiairs;
 • de opvolging van de moederschapsbescherming en borstvoedingsverlof;
 • de organisatie van de Eerste Hulp Bij Ongevallen;
 • de opvolging van spontane consultaties door personeelsleden van de UGent;
 • het verstrekken van adviezen in het kader van het welzijn op het werk, en dan in het bijzonder betreffende de gezondheid van de personeelsleden;
 • het uitvoeren van de periodieke werkplaatsbezoeken op de verschillende sites van de UGent;
 • het uitvoeren van analyses van de werkomgeving op het vlak van gezondheid, veiligheid en hygiëne om de risico’s met betrekking tot de arbeidsomstandigheden te controleren en te verminderen;
 • het mede-opvolgen en uitvoeren van vaccinaties;
 • het verstrekken van adviezen in het kader van dienstreizen;
 • het coördineren van de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek en procedures;
 • het vertegenwoordigen van het departement Medisch Toezicht op overleg- en adviesorganen allerhande, zoals het CPBW, specifieke werkgroepen, enzovoort;
 • het coördineren van en instaan voor de administratie volgend uit de werking van het departement Medisch Toezicht (kwartaalverslagen, jaarverslag, …);
 • het samenwerken met de preventieadviseurs veiligheid, de vertrouwenspersonen en de stralingsdeskundigen van de IDPBW teneinde de werkgever bij te staan in de verdere ontwikkeling en implementatie van het welzijnsbeleid;
 • alle andere taken die voortvloeien uit de functie van preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, en departementshoofd Medisch Toezicht in het bijzonder, bepaald door het wettelijk kader, op basis van de risicoanalyse en naargelang de noodzaak.

Profiel

DIPLOMA
Je beschikt over de nodige diploma’s zoals bepaald in de wetgeving, i.e.:
 • ofwel houder zijn van een diploma dat toelaat de arbeidsgeneeskunde te beoefenen of gestart zijn met de opleiding daartoe;
 • ofwel specialist zijn in de arbeidsgeneeskunde;
 • ofwel geslaagd zijn in de theoretische vorming voor het behalen van de titel van specialist in de arbeidsgeneeskunde, waarin de kennis vereist in de multidisciplinaire basisvorming is begrepen, en die titel behaalt ten laatste binnen de drie jaar die erop volgen.
Concreet heb je:
 • Een diploma van de Master-na-Master arbeidsgeneeskunde of gestart met de opleiding daartoe.
 • Een bewijs van permanente vorming in functie van arbeidsgeneesheer.
 • Bewijs van erkenning als geneesheer-specialist arbeidsgeneeskunde door FOD Volksgezondheid, desgevallend aangevuld met een erkenning door het FANC.
KENNIS & ERVARING
 • Eén of meerdere van volgende bijkomende opleidingen met succes gevolgd is een pluspunt: ergonomie, toxicologie, reisgeneeskunde, arbeidshygiëne, radioprotectie;
 • Je hebt kennis door opleiding of ervaring betreffende risicoanalyses;
 • Je hebt kennis van de specifieke topics zoals hierboven reeds vermeld;
 • Ervaring met aansturen van een team en het ontwikkelen van visie en beleid is een pluspunt;
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en van het Engels;
 • Je hebt een goede kennis van standaard Office-pakketten.
VAARDIGHEDEN & ATTITUDES
 • Je hebt leidinggevende competenties en people management skills;
 • Je kan zelfstandig en nauwgezet werken met een kritische ingesteldheid;
 • Je bent communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling);
 • Je bent punctueel, consciëntieus en planmatig;
 • Je hebt een collegiale en loyale instelling ten opzichte van de dienst, de afdeling en de UGent;
 • Je hebt een flexibele opstelling naar taakinvulling toe;
 • Je kan werken in teamverband in het kader van een multidisciplinaire aanpak;
 • Je kan omgaan met een zeer heterogeen doelpubliek;
 • Je bent tactvol en diplomatisch ingesteld.
 ALGEMENE FUNCTIE-EISEN:
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt
TOELATINGSVOORWAARDEN:
 • Diploma van master (of daarmee gelijkgesteld diploma); je beschikt over de nodige diploma’s zoals bepaald in de wetgeving (zie hierboven).
 • Aan de toelatingsvoorwaarden moet voldaan worden op de uiterste inschrijvingsdatum

Aanbod

Je wordt tewerkgesteld in een statutaire functie (vaste benoeming na 6 maanden stage en mits positieve evaluatie) in functieklasse A+ met een verloning volgens salarisschalen 9.1 t.e.m. 11 afhankelijk van de relevante ervaring.
Wedde aan 100 % : min. € 26.217,53 – max. € 49.565,02 ; geïndexeerde brutomaandwedde (aan 167,34 %) : min. € 3.656,03 – max. € 6.911,84.
We bieden een boeiende job met een aantrekkelijke loopbaan, 38 dagen vakantieverlof, een fietsvergoeding, terugbetaling van je abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, een hospitalisatieverzekering, ecocheques en een ruim vormings- en opleidingsaanbod. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen kan je vinden op onze website: http://www.ugent.be/nl/vacatures/personeelsvoordelen.htm  

Interesse? 

Bezorg ons uiterlijk op maandag 17 september 2018 om 23.59 uur de volgende documenten:
 • Je cv
 • Je motivatiebrief
 • Een kopie van je hoogst behaalde diploma relevant voor deze functie. Heb je dit als huidige UGent-medewerker eerder ingediend, dan hoef je dit niet opnieuw te doen.
 • Indien je je diploma in het buitenland, met uitzondering van Nederland, behaald hebt: een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be)
Dit kan enkel online. Zorg ervoor dat je alle gevraagde documenten oplaadt. Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar solliciteer online via deze toepassing.
 
Gent

Anderen bekeken ook

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

Solliciteer nu Solliciteer nu

Nog 51 dagen om te solliciteren

Kenmerken

Vereisten

 • Master na Master
 • Nederlands

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Solliciteer voor

Ontvang nieuwe jobs via e-mail

Ontvang nieuwe 'Arts' jobs in Gent meteen in je mailbox.

We sturen je geen reclame.