Terug naar zoekresultaten Vorige

2 van 6

Volgende
Fedasil

Coördinator adjunct-centrumverantwoordelijke (m/v/x)

Fedasil | Steenokkerzeel | Bepaalde duur, Voltijds

Staat vanaf vandaag op Jobat.be

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.
 

Coördinator adjunct-centrumverantwoordelijke (m/v/x)

Functieomschrijving

Doel
 
U stuurt een of meerdere diensten aan binnen het opvangcentrum om de operationele doelstellingen van deze diensten te bereiken en te zorgen voor een efficiënte, kwalitatieve en humane opvang van asielzoekers.
 
Context
 
Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 50 bewoners en er werken een 20tal personeelsleden. . Het is een Observatie,- en oriëntatiecentrum voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM)
De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, de dienst schoolbegeleiding en animatie, de opvoeders,…
Als adjunct-directeur werkt u binnen de centrumdirectie. (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be).
 
Inhoud
 
U plant en coördineert de werkzaamheden van uw dienst(en) aan de hand van het beleidsplan van het opvangcentrum en van de instructies van uw directeur en het hoofdbestuur.
U staat in voor de goede dagelijkse aansturing van uw dienst(en): u zorgt voor de verdeling en opvolging van taken, u werkt verbeteringen, procedures, richtlijnen en vademecums uit.
 
U ziet toe op de naleving van de bestaande arbeidsreglementering, de goede  arbeidsomstandigheden, procedures, richtlijnen en gedragscodes.
 
U organiseert overlegmomenten. U motiveert, coacht en evalueert uw medewerkers. U stimuleert de ontwikeling van de competenties van uw medewerkers aan de hand van vormingsinitiatieven.
 
U bent beschikbaar voor uw medewerkers bij vragen en problemen. U beheert complexe probeemdossiers. U bent buiten de bureau-uren bereikbaar per telefoon in noodgevallen.
U neemt deel aan multidisciplinair overleg en directievergaderingen. U deelt uw expertise. rapporteert, maakt analyses en geeft adviezen aan de directie over uw beleidsdomein(en). 
 
U vervangt uw collega’s adjunct-directeurs en de centrumverantwoordelijke bij afwezigheid.
 

Profiel

Diploma en ervaring
 
U bent houder van een bachelor/graduaat diploma.
U heeft een eerste relevante professionele ervaring in een leidinggevende functie.
 
 
Technische vaardigheden
Vereisten
U heeft kennis van leidinggeven en van het evalueren van medewerkers.
U heeft een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, PowerPoint,…
U heeft voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.
 
Troeven
U bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.
U heeft ervaring met projectbeheer en procesverbetering.
U heeft kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.  
 
Algemene vaardigheden
 
In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.
Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.
Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.
Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.
Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.
 
informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.
Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.
ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.
 

Aanbod

Type overeenkomst
Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur van 6 maanden.
 
Plaats van tewerkstelling
Observatie - en oriëntatiecentrum van Steenokkerzeel
voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen
Keizerinlaan 2
1820 STEENOKKERZEEL
 
Loon
 
U wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.343 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.
 
Voordelen
 
Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.
Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.
Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.
Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
Valorisatie van nuttige werkervaring.
Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).
 

Interesse?

Solliciteer tegen ten laatste 10/04/19 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.
 
Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:
 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.
   
   
Buitenlands diploma
Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 
Kennis van het Nederlands
Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).
Juridische attesten
Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.
Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.
Diversiteit
Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.
 
Selectieprocedure
Voorselectie
De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.
Selectie
De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden in april 2019. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 1 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.
 
Interne kandidaten
Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.
 
Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij axel.vannoten@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).
 
 
Vilvoorde - Zaventem

Anderen bekeken ook

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

Solliciteer nu Solliciteer nu

Nog 39 dagen om te solliciteren

Kenmerken

Vereisten

 • Professionele Bachelor (Hoger Onderwijs Korte Type)
 • Nederlands

Aanbod

 • Bepaalde duur
 • Voltijds
 • Vanaf € 2.343 per maand
 • Maaltijdcheques

Solliciteer voor

Ontvang nieuwe jobs via e-mail

Ontvang nieuwe 'Overheid' jobs in Vilvoorde - Zaventem meteen in je mailbox.

We sturen je geen reclame.