Zo krijg je een extra maandloon van je baas

De totale loonkosten van de bedrijven in ons land mogen dit jaar niet stijgen. Dat maakt loonopslag krijgen nog moeilijker dan anders. Toch is er een achterpoortje: via een innovatiepremie kan je van je werkgever een extra maandloon krijgen, dat niet meegeteld wordt voor de berekening van de loonkosten en bovendien nog eens onbelast is voor de werknemer ook.

30 april 2014

Delen

bonus meisje

Voor 2013 en 2014 is er eigenlijk geen loonopslag mogelijk. De loonnorm legt de marge vast waarbinnen de loonkost maximaal mag evolueren, en voor 2013 en 2014 is die 0 procent.

Loonopslag en premies worden meegeteld in die loonkost, bedrijven moeten er dus zeer spaarzaam mee omspringen. Bovendien houdt een werknemer van een loonopslag of van premies netto zeer weinig over. De indexeringen en baremieke verhogingen zijn wel nog mogelijk.

Het merendeel van de premies om werknemers aan te moedigen, zijn gelijkgesteld met loon en daardoor onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en aan personenbelasting. Denk maar aan de aanwezigheidspremie of aanwervingspremie.

Extra onbelast maandloon

Toch kunnen werkgevers hun werknemers een extra maandloon toekennen, zonder de loonblokkering te overtreden. “Dankzij de eenmalige innovatiepremie genieten werknemers van een extra maandloon, zonder dat ze hierop belastingen moeten betalen”, vertelt Iris Tolpe, legal director bij Securex.

“De innovatiepremie is voor de werknemers vrij van inkomstenbelasting en voor de werkgever aftrekbaar en vrij van sociale bijdragen.”

“De eenmalige innovatiepremie wordt niet meegeteld voor de berekening van de evolutie van de loonkost. Ze mag dus toegekend worden zonder gevaar voor een administratie geldboete wegens niet-naleving van de loonnorm.”

Een aantal voorwaarden

De werkgever moet dan wel enkele modaliteiten en criteria volgen. De eenmalige innovatiepremie wordt niet als loon beschouwd voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen als aan volgende voorwaarden voldaan is.

  • De premies moeten toegekend worden voor een nieuwigheid die een reële meerwaarde oplevert voor de normale activiteiten van de werkgever die de premie toekent.
  • Per innovatie mogen niet meer dan 10 werknemers de premie genieten.
  • Het bedrag van de premie uitbetaald per werknemer mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan één maandloon.
  • De totale som van de premies die gedurende één kalenderjaar uitgekeerd worden mag niet meer bedragen dan 1 procent van de totale loonmassa van de werknemers in de onderneming voor dat kalenderjaar.
  • Het aantal werknemers dat zo’n premie ontvangt, mag hoogstens 10 procent van het aantal werknemers bedragen dat door de onderneming per kalenderjaar tewerkgesteld wordt (voor de ondernemingen met 30 werknemers en meer) en hoogstens 3 werknemers (voor de ondernemingen die minder dan 30 personen tewerkstellen).
  • De innovatie mag niet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande offerte aanvraag of vraag tot bestek voor de aanschaffing van producten of processen die een derde richt tot diegene die de premie toekent.
  • De innovatie moet door de werkgever in zijn onderneming worden ingevoerd of het voorwerp vormen van een prototype, een aanvraag voor de vervaardiging van een prototype of van interne onderrichtingen die aangeven wat de innovatie zal veranderen in de normale activiteiten van de onderneming.
  • De premies mogen niet toegekend worden ter vervanging of ter omzetting van een in uitvoering van de arbeidsovereenkomst verschuldigd loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling, al dan niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.
  • De criteria, procedures en identificatie van het project waarvoor premies toegekend worden, moeten bekendgemaakt worden in de onderneming en moeten aan de FOD Economie meegedeeld worden.
  • De premies mogen enkel toegekend worden aan werknemers die door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de werkgever die de premie toekent.

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.