Zijn jonge werknemers te assertief?

Een werkgever vindt het vreemd dat hij door een jongere wordt aangesproken alsof die daar al twintig jaar werkt

Jongeren die net van de schoolbanken komen, hebben nog geen of weinig werkervaring. Het is dan ook niet onlogisch dat zeven op de tien werkgevers vinden dat jonge medewerkers nog sterk moeten groeien op het vlak van kennis en vaardigheden. Een noodzaak waar ook jongeren zich van bewust zijn. Kennis en vaardigheden zijn daarmee zowel in de ogen van werkgevers als van werknemers het domein waarop nog het meest vooruitgang geboekt moet worden.

Ook wat plannen en initiatief nemen betreft, is er volgens twee derde van de werkgevers nog heel wat ruimte voor verbetering. Jongeren bekijken dat anders. Respectievelijk 67 en 55 procent denkt op die gebieden geen vooruitgang meer te kunnen boeken.

Communicatie

Bijna de helft van de werkgevers vindt dat jonge werknemers beter moeten communiceren. Een op de vier jongeren deelt die mening. Assertief zijn ze wel volgens de werkgevers. Maar daar denken jongeren dan weer anders over. De helft vindt zich nog lang niet assertief genoeg.

“Jongeren zullen zichzelf niet makkelijk assertief vinden”, aldus Tom Palmaerts, trendwatcher bij Trendwolves. “Ze hebben doorgaans het gevoel dat ze nog niet mee zijn met het verhaal van het bedrijf, dat ze de gang van zaken nog niet voldoende kunnen beïnvloeden. Ondertussen vindt hun werkgever het waarschijnlijk vreemd dat hij door een jongere wordt aangesproken alsof die daar al twintig jaar werkt. Je zou dat een generatiekloof kunnen noemen, maar je moet er wel rekening mee houden dat de huidige generatie jongeren nu eenmaal op die manier is opgevoed. Ze werden daar – al dan niet met opzet – voortdurend toe gestimuleerd. Dat heeft nu uiteraard effect op de werkvloer.”

(mo) – Illustratie: (jvc)

Meer info over Net afgestudeerd , Starters , Bazen

17/12/2010