Zijn er bijzondere regelingen voor tijdskrediet voor 50-plussers?

Tijdskrediet voor 50-plussers

Ben je 50 jaar of ouder dan is er een bijzonder stelsel van tijdkrediet met een verhoogde uitkering. De zogenaamde landingsbaan, je hebt de keuze tussen 4/5e tijdkrediet en halftijds tijdkrediet.

De voorwaarden hiervoor zijn:

  • minimum 20 jaar anciënniteit hebben over de hele loopbaan
  • minstens 3 jaar werken bij de huidige werkgever. In onderling akkoord kunnen de werkgever en de werknemer die termijn inkorten tot minimum 2 jaar voor werknemers die vanaf de leeftijd van 50 jaar worden aangeworven en tot minimum 1 jaar voor werknemers die vanaf 55 jaar worden aangeworven
  • minimum 50 jaar oud zijn
          

De uitkeringen voor 50-plussers vind je hier: Krijg ik een uitkering als ik tijdkrediet neem?                         

Halftijds tijdkrediet voor 50-plussers

Het halftijds tijdkrediet is er enkel voor wie minstens 3/4e werkt. Ofwel moet een werknemer halftijds tewerkgesteld zijn in het kader van het oude stelsel van loopbaanonderbreking op voorwaarde dat:

  • hij minstens 50 jaar is op het ogenblik van de aanvraag of de laatste verlenging van deze loopbaanvermindering in het oude stelsel van loopbaanonderbreking;
  • en hij zijn laatste aanvraag tot onderbrekingsuitkeringen heeft ingediend voor minstens 1 jaar.
           

Hoe lang mag ik tijdkrediet opnemen?

Je tijdkrediet moet minimum 6 maanden duren in geval van 4/5e tijdkrediet en minimum 3 maanden bij halftijds tijdkrediet. Het kan onbeperkt duren tot aan je pensioenleeftijd. Je kan het tijdkrediet telkens per 6 maanden verlengen bij 1/5e tijdkrediet en per 3 maanden bij halftijds tijdkrediet.

Wie geen 20 jaar loopbaananciënniteit heeft, kan wel nog gebruik maken van de algemene stelsels van tijdkrediet. Voor 50-plussers zijn de voorwaarden voor het algemeen stelsel van 4/5e tijdkrediet bovendien minder streng.

Meer info over Tijdskrediet , 50-plussers

09/09/2008