Wordt mijn woon-werkverkeer vergoed?

file

Principieel draai je als werknemer zelf op voor de kosten die je maakt om elke dag naar en van je werk te gaan. Of om het uit te drukken in fiscaal jargon: de kosten van het woon-werkverkeer worden beschouwd als kosten ‘eigen aan de werknemer’.

Desondanks betalen heel wat werkgevers hiervoor een tegemoetkoming aan hun personeel. De fiscus ziet dit als een verkapte vorm van extra loon en dus is deze onkostenvergoeding niet belastingvrij. Daarom moet zo’n woon-werkvergoeding op je loonfiche vermeld staan en moet je die op je belastingaangifte invullen. Alles is echter afhankelijk van de manier waarop je je naar het werk verplaatst.

Als je met de fiets naar je werk rijdt, kan je recht hebben op een fietsvergoeding.

Zelfs als je met je eigen wagen naar het werk komt, kan het zijn dat je werkgever verplicht is om de werkelijk gemaakte kosten terug te betalen. Of misschien doet hij dat wel vrijwillig. In beide gevallen zal dit meestal op een forfaitaire basis per kilometer gebeuren. Deze terugbetalingen zijn altijd vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Jaarlijks is tot 350 euro van deze onkostenvergoeding vrijgesteld voor belastingen, echter enkel voor wie gebruik maakt van het wettelijk kostenforfait (en zijn werkelijke kosten dus niet bewijst).

Meer info over Woon-werk & reisvergoeding

08/09/2008