Wie verdient minder door de inflatie, wie evenveel?

inflatie

Meer dan een half miljoen werknemers verdient vanaf januari 2010 zo’n halve procent minder. De 160.000 arbeiders in de bouw hebben dan weer geluk: zij moeten geen loon inleveren.

Wie verdient minder?

Vooral bedienden. In paritair comité 218 (media, ICT, callcenters etc) draaide de jaarlijkse loonindexering in januari voor de 400.000 bedienden negatief uit. De reden is de negatieve inflatie gedurende een groot deel van 2009. Dit is onder andere ook zo voor de 85.000 werknemers in de voedingsnijverheid, de 40.000 arbeiders in de schoonmaakindustrie en de notarisbedienden.

> Hoe weet je onder welk paritair comité jij valt?               

Werkgevers kunnen in deze sectoren wel zelf beslissen om de lonen toch niet te verlagen. Hoe kleiner het bedrijf, hoe meer dat gebeurt. Dat blijkt uit cijfers van SD Worx. Zo heeft een op vijf Vlaamse kmo’s uit paritair comité 218 de negatieve index in januari niet toegepast.

Hoeveel minder?

Een kleine halve procent minder. Het exacte percentage hangt af van de sector waarin je werkt. De bedienden uit paritair comité 218 zagen hun loon bijvoorbeeld met 0,43 procent dalen. Met een brutoloon van 2.500 euro komt dat maandelijks netto neer op zo’n 9 euro minder.

Naast de gewone lonen, geldt deze negatieve indexaanpassing ook voor de minimumlonen en een aantal premies en vergoedingen.

Wie verdient evenveel?

De 160.000 arbeiders in de bouw, de arbeiders in zagerijen, de houthandel, de bosontginning en de 9.000 werknemers in de papier- en kartonbewerking. Deze sectoren beslisten om de loonsverlaging niet toe te passen.

Werknemers uit sectoren waar pas tegen midden dit jaar de jaarlijkse loonindexering wordt doorgevoerd, ontsnappen waarschijnlijk ook aan de negatieve indexsprong.

> Nu al benieuwd naar hoeveel jouw loon zal stijgen?    

(mr)                

Meer info over Loonbrief , Meer/minder verdienen

09/02/2010