Wie kan tijdkrediet opnemen?

Wie heeft recht op tijdskrediet?

Om recht te hebben op tijdskrediet, moet je als werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen.

Je hebt in principe recht op tijdskrediet indien je bent tewerkgesteld in de privésector, ongeacht of je arbeider of bediende bent.

Er zijn evenwel een aantal beperkingen:

  • Het aantal werknemers dat in jouw onderneming tijdkrediet opneemt, mag de wettelijke drempel nog niet bereikt hebben. Over het algemeen kan slechts 5 procent van het personeel tegelijkertijd tijdkrediet opnemen. Als dit overschreden is, kan je aanvraag uitgesteld worden. De beperking tot 5 procent kan gewijzigd worden door een CAO of door het arbeidsreglement.
  • Als je in een onderneming met hoogstens tien werknemers werkt, moet je werkgever akkoord gaan met het tijdskrediet, en kan je werkgever dus ook het tijdskrediet weigeren. Indien je werkgever daarentegen meer dan 10 werknemers tewerkstelt, heb je steeds recht op tijdskrediet. Hoogstens kan de werkgever de start van het tijdskrediet maximaal 6 maanden uitstellen.
  • Sommige categorieën werknemers (bv. leidinggevenden en vertrouwenspersonen) kunnen door een CAO uitgesloten worden van het recht op tijdkrediet.

Voorts zijn er nog een aantal specifieke voorwaarden, die verschillen naargelang de vorm van tijdskrediet die je wenst op te nemen. 

  Tijdskrediet zonder motief Tijdskrediet met motief Landingsbaan
Leeftijdsvoorwaarde     55 jaar, of 50 jaar in geval van:
- zwaar beroep
- beroepsloopbaan van minstens 28 jaar (mits sectoraal voorzien)
- onderneming in moeilijkheden of herstructurering
Anciënniteits-voorwaarde 2 jaar 2 jaar 2 jaar
Beroepsloopbaan-voorwaarde 5 jaar   25 jaar
Tewerkstellings-voorwaarde 1/2 tijdskrediet: minstens 3/4 in de loop van 12 maanden vooraf
1/5 tijdskrediet: voltijds in een stelsel van ≥ 5 dagen/week in de loop van 12 maanden vooraf
1/2 tijdskrediet: minstens 3/4 in de loop van 12 maanden vooraf
1/5 tijdskrediet: voltijds in een stelsel van ≥ 5 dagen/week in de loop van 12 maanden vooraf
1/2 tijdskrediet: minstens 3/4 in de loop van 12 maanden vooraf
1/5 tijdskrediet: voltijds in een stelsel van ≥ 5 dagen/week in de loop van 12 maanden vooraf

Let wel: werknemers die tijdskrediet met of zonder motief opnemen onmiddellijk na het opgebruiken van het recht op ouderschapsverlof, moeten niet aan de vermelde loopbaan- en anciënniteitsvoorwaarde voldoen.

(kds/sd) - Met dank aan Laga. 

Meer info over Tijdskrediet

23/02/2016