Wie heeft recht op ouderschapsverlof?

Wie kan ouderschapsverlof nemen?

Ouderschapsverlof geeft je het recht om verlof te nemen voor de opvoeding van je kind(eren).

Alle vaders en moeders die werknemer zijn in de privésector komen in aanmerking voor ouderschapsverlof. Ook het vastbenoemd en contractueel personeel van de meeste overheden heeft recht op ouderschapsverlof.

De belangrijkste voorwaarde is dat je tijdens de vijftien maanden voor je aanvraag tot ouderschapsverlof minstens twaalf maanden in dienst was van je huidige werkgever. Je kan dit verlof opnemen tot vóór de twaalfde verjaardag van het kind.

Deze regeling geldt voor alle situaties, zowel bij geboorte als adoptie, in principe vanaf 1 april 2009, vanaf publicatie in het staatsblad.

Meer info over Ouderschap

08/09/2008