Werkloosheidsuitkering? Niet als je airco hebt

In Japan moet je als werkloze al helemaal aan de grond zitten om een uitkering te krijgen. Zelfs een airco of een tv kan je al de das omdoen.

Werkloze Japanners komen enkel nog in aanmerking voor een uitkering als ze werkelijk niets meer hebben dan 'redelijke bezittingen'. Wat die zijn, staat evenwel nergens omschreven. Een auto hebben, kan voor een staatscontroleur al genoeg zijn om je het geld te ontzeggen.

Zelfs een airconditioner werd aanvankelijk niet als 'redelijk' beschouwd. Pas nadat een vrouw bezweek onder de hitte toen haar toestel werd weggehaald, werd dit aangepast. Een televisie mag nog net, op voorwaarde dat de afmetingen 'acceptabel' bevonden worden.

In de praktijk komt het er dan ook op neer dat je totaal failliet moet zijn alvorens je steun kan genieten. Alle bezittingen die iets van waarde hebben, moeten eerst worden verkocht. Pas dan kan je eventueel een uitkering krijgen.

(13/03/2009)

Meer info over Ontslag , Werkloosheidsuitkering

13/03/2009