Werkgevers zetten rem op thuiswerk

Thuiswerken wordt niet gestimuleerd door werkgevers. In een onderzoek van het Nederlandse Peil.nl in opdracht van Plantronics zeggen zes op de tien werknemers dat hun werkgever thuiswerk niet aanmoedigt.

De enquête werd uitgevoerd in januari 2010 onder 2.589 mensen, waaronder 737 thuiswerkers. 3 procent van de respondenten gaf aan dat mobiel werken contractueel is vastgelegd. Een kleine tien procent krijgt van zijn werkgever middelen of een vergoeding ter beschikking.

Productiviteit omhoog

Bovendien is de Nederlandse werknemer productiever als hij thuis werkt, zo blijkt uit eerder onderzoek van Peil.nl. Maar liefst driekwart geeft aan thuis per tijdseenheid meer arbeid te verrichten dan op kantoor. Daarnaast is 75 procent loyaler naar de werkgever indien zij de mogelijkheid krijgt thuis te werken.

Gemiste besparingen

Werkgevers missen door hun afwachtende houding kansen om kosten te besparen, betrokkenheid van werknemers te vergroten en de productiviteit en capaciteiten van hun werknemers optimaal te benutten. Reiskosten, kosten voor parkeerplaatsen en werkplekken zijn posten waar eenvoudig op bespaard kan worden, aldus het onderzoek.

De rol van managers komt bij de omschakeling naar het nieuwe werken in het gedrang. Werknemers uit het onderzoek waren onverbiddelijk. Bijna een kwart vindt dat ze geheel overbodig zijn.

(wv) 

Meer info over Thuiswerken

20/07/2010