Fiscus straft werkende gepensioneerde

Een gepensioneerde die nog wat bijverdient, kan een aardige rekening gepresenteerd krijgen. Eén euro extra pensioen kan de belastingfactuur met honderden euro's doen oplopen.

Is je pensioen lager dan 12.618,06 euro, dan kreeg je tot 2006 een belastingvrijstelling. Gepensioneerden met een iets hoger pensioen kregen een belastingaanslag van 471,84 euro. Zij hadden wel recht op een belastingvermindering. Toch was de kloof tussen de vrijstelling en de vermindering te groot.&nbsp&nbsp

Geen vrijstelling&nbsp&nbsp

Er is een afbouwregeling ingevoerd waardoor een gepensioneerde met een iets hoger pensioen niet meer gestraft wordt. De vrijstelling werd vervangen door een vermindering, die de facto op een vrijstelling neerkomt. Voor iets hogere pensioenen geldt voortaan ook een voldoende vermindering. Dat geldt niet voor gepensioneerden met een bijkomend inkomen. In het interprofessioneel akkoord voor 2007-2008 staat nochtans dat gepensioneerden fiscaal niet gestraft worden als ze iets bijverdienen.&nbsp&nbsp

Wel voor lage pensioenen&nbsp&nbsp

"De regeling geldt enkel voor pensioenen vanaf 12.976,98 euro als de gepensioneerde uitsluitend een pensioen heeft", zegt Ann Rasschaert, fiscaal specialiste bij Kluwer. "Krijgen ze minder dan 12.976,98 euro, dan geldt een belastingvermindering ongeacht andere inkomsten."&nbsp&nbsp

24/10/2017

  • 24 oktober 2017