Werk blijft vaak liggen bij afwezigheid

stapel papieren

Onderzoek van Accountemps, een uitzendkantoor voor boekhoudkundige en financiële profielen, wijst uit dat wanneer een werknemer afwezig is door tijdskrediet, educatief verlof en/of ouderschapsverlof de werkdruk binnen het team stijgt.

De studie, die werd uitgevoerd bij 200 Belgische HR-managers, toont aan dat bedrijven bij afwezigheid van bepaalde werknemers doorgaans een beroep doen op interne krachten. Zo geven 4 op de tien (40 procent) de taken van de afwezige werknemer door aan andere medewerkers en 21 procent schuift de opdrachten door naar de geschikte manager.

Bijna een kwart (23 procent) geeft toe dat de projecten en taken van de afwezige werknemer tijdelijk 'on hold' worden gezet. Slechts 15 procent van de HR-managers neemt bij afwezige werknemers tijdelijke medewerkers aan om de werkdruk op te vangen.

Tijdelijke werkkracht

Extra werkdruk 

Maj Buyst, Director Accountemps: “Wanneer een werknemer afwezig is en gebruik maakt van de beleidsinitiatieven die de overheid aanbiedt om de balans tussen werk- en gezin te ondersteunen, is het best te vermijden dat die balans ondertussen bij een andere werknemer verstoort raakt door een te hoge werkdruk. Een tijdelijke werkkracht is voor veel bedrijven een oplossing omdat het de werkdruk voor de andere personeelsleden niet verhoogt en de projecten en taken van de afwezige werknemer ondertussen kunnen blijven doorlopen.”

(nm) 

Meer info over Verlof- en Afwezigheden

04/04/2014