Welke studies bieden de minste jobkansen, anno 2009?

Top 10 studies met minste jobkansen

Wie nu afstudeert, heeft het niet onder de markt. De jeugdwerkloosheid is het afgelopen jaar gestegen met bijna 40 procent. Vooral zij die afgestudeerd zijn in volgende vakgebieden krijgen klappen:

  1. Audiovisuele en Beeldende Kunst (17,1% werkzoekend na 1 jaar)
  2. Gecombineerde Studiegebieden (opleidingen die niet in één studiegebied zijn onder te brengen, bijvoorbeeld Master in de Bio-Informatica) (14,2%)
  3. Archeologie en Kunstwetenschappen (14,1%)
  4. Muziek en Podiumkunsten (12,7%)
  5. Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen (11,0%)
  6. Geschiedenis (9,9%)
  7. Politieke en Sociale Wetenschappen (8,0%)
  8. Toegepaste Taalkunde (7,9%)
  9. Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (6,4%)
  10. Taal- en Letterkunde (6,1%) 
            

(Bron: VDAB)          

Meer info over Student , Net afgestudeerd , Starters , Diploma's

27/08/2009