Welke stem levert het meeste werk op?

De federale regering is dan wel gevallen over communautair gehakketak, werknemers liggen in deze tijden vooral wakker van hun job en hun toekomst. Wij vroegen 7 Vlaamse partijen hoe ze de kiezer werk en (sociale) zekerheid willen bieden.

27 mei 2010

Delen

Een overzicht van de 3 belangrijkste maatregelen per partij:

CD&V

 1. Het verhogen van de werkgelegenheidsgraad en het wegwerken van inactiviteitsvallen door meer permanente vorming, een beheersing van de loonkosten en het ondersteunen van de combinatie werk en gezin.
 2. Een pensioenhervorming doorvoeren waarbij de loopbaanduur centraal staat.
 3. Meer hefbomen voor de deelstaten op het economisch en arbeidsmarktbeleid, bijvoorbeeld in het doelgroepenbeleid en meer belastinginstrumenten.
 

Groen!

 1. Een slimme lastenverschuiving: minder op arbeid, meer op milieuvervuiling en inkomsten uit (grote) vermogens. Dat levert volgens Groen! 50.000 jobs op én een schoner milieu.
 2. Investeren in de zorgsector en de sociale economie en zo 25.000 nieuwe jobs creëren.
 3. Investeren in nieuwe, groene technologieën. Dat moet tegen 2020 nog eens 40.000 jobs creëren.
 

Lijst Dedecker

 1. Invoeren van een vlaktaks in de personen- en de vennootschapsbelasting.
 2. Afslanken van de overheid en splitsen van de sociale zekerheid, het arbeidsbeleid en de fiscaliteit.
 3. Het fileprobleem aanpakken, want het bedreigt onze economie.
 

NVA

 1. De sociaal-economische competenties overhevelen naar de deelstaten zodat het Vlaamse activeringsbeleid kan uitgevoerd worden.
 2. Gaan van jobzekerheid naar werkzekerheid door een klemtoon op activering.
 3. De werkelijke pensioenleeftijd verhogen door de cultuur van de vervroegde uittreding te doorbreken.
 

Open VLD

 1. Verlaging van de loonlasten voor ondernemingen, zodat jobs goedkoper worden en bedrijven sneller mensen aanwerven.
 2. Onze arbeidsmarkt moderniseren: de verschillen tussen arbeiders en bedienden wegwerken, een soepeler regeling van de 38-urenweek en een verloning op basis van competenties in plaats van leeftijd.
 3. Een betere activering. Werkzoekenden worden vanaf de eerste dag actief begeleid naar een nieuwe job. Hogere werkloosheidsuitkeringen in het begin, maar beperkt in de tijd.
 

sp.a

 1. Het wettelijk pensioen aanvullen met een tweede pijler die elke bijdrage uit werk vertaalt in extra pensioen (SP.A-pensioenplan dat werknemer, werkgever en staat wil laten bijdragen voor - op termijn - 200 euro extra pensioen per maand, red.).
 2. Verminderen van de werkgeversbijdragen op lonen onder de 50.000 euro bruto per jaar.
 3. De doelgroeplastenverlaging vereenvoudigen en versterken voor kortgeschoolde jongeren, ouderen, kansengroepen en werknemers die een opleiding volgen.
 

Vlaams Belang

 1. Een onmiddellijke regionalisering van het tewerkstellingsbeleid zodat het arbeidsmarktbeleid kan afgestemd worden op de Vlaamse noden en behoeften.
 2. Een splitsing van de sociale zekerheid.
 3. Alle belastingbevoegdheden aan Vlaanderen toevertrouwen zodat Vlaanderen kan overgaan tot een eenvoudigere en lagere fiscaliteit.
 

(mr)   

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.