Welke soorten tijdskrediet bestaan er?

Het is niet altijd makkelijk om door de bomen het bos te zien. Er bestaan verschillende soorten tijdkrediet:

23 februari 2016

Delen

Enerzijds is er het algemeen stelsel, in het kader waarvan je tijdskrediet kan opnemen mét motief of zonder motief.

Anderzijds is het stelsel van de landingsbanen voor oudere werknemers.

Tijdskrediet zonder motief

Tijdskrediet zonder motief kan je in 3 verschillende vormen opnemen:

 • ofwel voltijds – waarbij je arbeidsovereenkomst dus volledig wordt geschorst;
 • ofwel halftijds – waarbij je nog steeds halftijds blijft werken;
 • ofwel voor 1/5 – waarbij je nog steeds 4/5 blijft werken.

Zoals de omschrijving het reeds zegt, hoef je voor dit tijdskrediet geen reden te hebben, noch deze te communiceren aan jouw werkgever. Je kan dit tijdskrediet bijvoorbeeld gebruiken om te reizen, een woning te bouwen/renoveren, of gewoon even te genieten van het leven.

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief kan je in 3 verschillende vormen opnemen:

 • ofwel voltijds – waarbij je arbeidsovereenkomst dus volledig wordt geschorst;
 • ofwel halftijds – waarbij je nog steeds halftijds blijft werken;
 • ofwel voor 1/5 – waarbij je nog steeds 4/5 blijft werken.

De motieven zijn de volgende:

(a) zorgen voor je kind dat jonger is dan 8 jaar

De aanvangsdatum moet gelegen zijn vóór de 8e verjaardag van je kind. Het tijdskrediet mag evenwel perfect eindigen na de 8e verjaardag van je kind.

Indien het om een geadopteerd kind gaat, mag het tijdskrediet beginnen vanaf de inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar je woont.

(b) zorgen voor je gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar

Om op basis van dit motief tijdskrediet te genieten:

 • moet je kind een fysieke of mentale ongeschiktheid vertonen van ten minste 66% of een aandoening die voor gevolg heeft dat er minstens 4 punten worden toegekend in pijler I van de medisch-sociale schaal, in de zin van de reglementering op de kinderbijslag;
 • moet de periode waarvoor het tijdskrediet wordt aangevraagd of verlengd ingaan vóór de 21e verjaardag van je kind.

(c) verlenen van zorg of bijstand aan je zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van je gezin

Om op basis van dit motief tijdskrediet te genieten:

 • moet de ernst van het gezondheidsprobleem erkend zijn door de geneesheer van het kind;
 • moet de periode waarvoor het tijdskrediet wordt aangevraagd of verlengd ingaan vóór het kind meerderjarig wordt (dus vóór de 18e verjaardag van het kind);
 • moet het zwaar zieke kind, indien het niet je eigen kind is, om beschouwd te worden als een gezinslid, bij jou ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

(d) verlenen van palliatieve zorgen

Er wordt begrepen onder palliatieve zorgen elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) en verzorging van personen die lijden aan een ongeneeslijke ziekte en die terminaal zijn.

(e) verlenen van zorg of bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2e graad

Als "zware ziekte" wordt begrepen elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als dusdanig beoordeelt en waarvoor hij elke vorm van sociale, familiale of mentale/morele bijstand noodzakelijk acht voor het herstel.

Zowel je bloedverwanten als aanverwanten tot de 2e graad ((schoon)broers/zussen, (groot)ouders, (klein)kinderen) worden beschouwd als je familieleden. Gezinsleden zijn dan weer de personen met wie je samenwoont.

(f) volgen van een erkende opleiding

Deze vorm van tijdskrediet kan enkel worden opgenomen voor welbepaalde opleidingen, namelijk:

 • een opleiding erkend door de Gemeenschappen (Vlaamse, Franse of Duitstalige) of door de sector, van minstens 360 uren of 27 studiepunten per jaar of 120 uren of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden;
 • onderwijs verstrekt in een centrum voor basiseducatie of een opleiding gericht op het behalen van een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs, waarbij de grens wordt vastgesteld op 300 uren per jaar of 100 uren per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden.

Landingsbaan

Een landingsbaan kan je in slechts 2 verschillende vormen opnemen:

 • ofwel halftijds – waarbij je nog steeds halftijds blijft werken;
 • ofwel voor 1/5 – waarbij je nog steeds 4/5 blijft werken.

Een landingsbaan is een vorm van tijdskrediet waarop je als oudere werknemer recht hebt, en die jou toelaat om aan het einde van je loopbaan je arbeidsprestaties geleidelijk af te bouwen. In tegenstelling tot tijdskrediet overeenkomstig het algemeen stelsel (met of zonder motief), geldt er geen maximumduur: je kan dus van een landingsbaan genieten tot op de leeftijd waarop je met pensioen gaat.

(kds/sd) - Met dank aan Laga.

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.