Welke rol vervul jij op je werk?

Welke rol vervul jij op je werk?

De ene doet het met gemak, de ander ondervindt steevast problemen. Toch moet iedereen het geregeld doen: samenwerken.

Hoe goed je met je collega's omkunt, hangt grotendeels van jouw én hun persoonlijkheid af, maar ook van de rol die jij op je werk speelt. Ben jij een perfectionist of een analyst? Schuilt er een leider in jou? En hoe creatief ben je?

Na slechts 7 simpele vragen, ken je het antwoord ...

Doe de test en achterhaal welke rol jij in je team vervult.


Meer info over Samenwerken , Collega's , Teamwork , Doe de test

27/04/2012