Wat moet er verplicht vermeld zijn in het arbeidsreglement?

Arbeidsreglement

Volgende zaken moeten vermeld staan in het arbeidsreglement:

  • De werkroosters (voltijds en deeltijds)
  • Hoe wordt het loon vastgelegd en uitbetaald?
  • Wat zijn de opzegtermijnen en hoe worden die bepaald?
  • Wat zijn de dringende redenen waardoor de arbeidsovereenkomst zonder opzeggingstermijn of vergoeding kan worden stopgezet?
  • Waar bevindt zich de persoon die snel eerste hulp kan verlenen en waar bevindt zich de verbandkist?
  • De duur van de jaarlijkse vakantie
  • De namen van de leden van de ondernemingsraad en van het comité voor preventie en bescherming op het werk
  • De namen van de syndicale afgevaardigden
  • Allerlei administratieve inlichtingen
      

Meer info over Arbeidsreglement

26/08/2008