Wat moet er in mijn ontslagbrief staan?

ontslagbrief

Je hebt je besluit genomen en wil ontslag nemen. Maar hoe doe je dat precies? Via een ontslagbrief. Ja, maar wat moet daar dan allemaal instaan? Hieronder een lijstje ...

In je ontslagbrief moet zeker het volgende vermeld staan:

  • je naam en adresgegevens
  • de datum
  • het feit dat je ontslag wilt nemen en dus de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen
  • het volledige adres van het bedrijf
  • de datum waarop de opzegtermijn ingaat
  • de bij wet vastgelegde maximumduur van de opzegtermijn
  • je handtekening

Je moet in je ontslagbrief geen reden geven voor je ontslag.

Voorbeeldtekst

___________________________________________________

Geachte Heer/Mevrouw,

Hierbij wens ik u in kennis te stellen van mijn beslissing om de tussen ons bestaande arbeidsovereenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van __________ dagen/maanden. Deze opzegtermijn zal ingaan op ____________.

Met de meeste hoogachting,
____________

___________________________________________________
 

 

Bereken hier je opzegtermijn! 

Meer info over Ontslag nemen

16/02/2017