Wat is seniorvakantie?

Seniorvakantie

Sinds 1 januari 2007 en in het kader van de maatregelen van het” Generatiepact” kunnen 50-plussers seniorvakantie nemen.

De seniorvakantie is er voor werknemers van 50 jaar en ouder die het werk hervatten na een periode van werkloosheid of lange ongeschiktheid en die, om die reden, geen recht hebben op wettelijke vakantiedagen of slechts recht hebben op een beperkt aantal vakantiedagen. Dankzij ‘seniorvakantiedagen’, gefinancierd door de RVA, kunnen zij toch 4 weken jaarlijkse vakantie opnemen.

Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:

  • Je moet eerst de wettelijke vakantiedagen waarop je recht hebt opgebruiken.
  • Je moet een arbeidsovereenkomst hebben tijdens de dagen van seniorvakantie.
  • Je mag geen loon of vervangingsinkomsten ontvangen tijdens de dagen seniorvakantie.

De seniorvakantie-uitkering wordt door de RVA betaald en bedraagt 65% van de gemiddelde dagelijkse bezoldiging die normaal verschuldigd is voor de gepresteerde dagen, begrensd tot 48,04 euro in een zesdagenweek (bedrag geldig vanaf 01.01.2009).

Om seniorvakantie aan te vragen, moet je het formulier C103 Seniorvakantie van de RVA invullen.

Meer info over Jaarlijkse vakantie , 50-plussers , RVA

09/09/2008