Wat is outplacement?

Outplacement

Outplacement is een begeleiding die bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener. Vroeger was dit in elk geval op kosten van je werkgever. Sinds het eenheidsstatuut (2014) financiert de werknemer soms zelf zijn outplacement. Wanneer dan? Madga Deurinckx, manager outplacement & career guidance van Acerta licht toe ...

Indien je contract verbroken wordt en je hebt recht op meer dan 30 weken opzegvergoeding, dan mag de werkgever 4 weken verbrekingsvergoeding inhouden en die investeren in outplacement.

Wat is het?

De bedoeling is dat je door intensieve begeleiding zo snel mogelijk een nieuwe job vindt of een zelfstandige activiteit kunt opstarten. Zo krijg je psychologische begeleiding, hulp bij het solliciteren, logistieke en administratieve steun enzovoort.

Het outplacementkantoor vangt je op en begeleidt je bij je zoektocht naar een nieuwe baan. Het zoekt zelf geen nieuwe baan voor jou, maar brengt je alleen bij hoe jij je zoektocht het best kan aanpakken. De adviseur gaat je sterktes en zwaktes na, geeft sollicitatietips en zorgt voor sollicitatietraining.


Je vindt gedetailleerde informatie over outplacement op de website van het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

(md) - Met dank aan: Acerta 

Meer info over Outplacement

30/01/2017