Wat is een startbaanovereenkomst?

startbaanovereenkomst

Een startbaanovereenkomst is een arbeidsovereenkomst met een jongere die in het bezit is van een startbaankaart of die als werkzoekende is ingeschreven bij de VDAB.

Het moet minimum om een halftijdse job gaan, eventueel gecombineerd met een erkende opleiding. Of het moet gaan om een industriële leerovereenkomst, een middenstandsovereenkomst, een stageovereenkomst, een socio-professionele inschakeling of een andere vorm van een opleidings- en inschakelingsovereenkomst bepaald bij koninklijk besluit.

Een startbaanovereenkomst (SBO) loopt maximaal tot het einde van het kwartaal waarin je 26 wordt.

Meer info over Startbaan , Starters

19/08/2008