Wat is de formule Claeys? Bereken je opzegtermijn!

Thierry Claeys
Thierry Claeys

Als je als bediende met een brutojaarloon van minstens 32.254 euro (bedrag aan de index onderworpen) ontslagen wordt of ontslag neemt, moeten jij en je werkgever het eens zien te worden over de duur van de opzegtermijn.

Daarvoor kan je je baseren op de zogenaamde formule-Claeys. Die formule houdt rekening met het loon, de anciënniteit en de leeftijd van de bediende.

Opgelet!
Indien je na 1/1/2012 in dienst bent getreden, kan je GEEN beroep doen op de formule-Clays! 

Als beide partijen geen overeenstemming bereiken, laten ze het oordeel over aan de arbeidsrechter, die zich ook op deze formule kan baseren.

 

 

 

Deze tool geldt enkel voor bedienden met een bruto jaarloon dat minder dan 120.000 euro bedraagt, in dienst getreden vòòr 1/1/2012. De berekening voor hogere lonen vind je hieronder. 

De formule-Claeys voor bedienden met een bruto jaarloon hoger dan 120.000 euro luidt als volgt:

(anciënniteit x 0,87) + (leeftijd x 0,06) + (0,037 x jaarlijks brutoloon/1000 x 106,53/index maand van ontslag) – 1,45.

De formule-Claeys voor bedienden met een bruto jaarloon lager dan 120.000 euro luidt als volgt:

(anciënniteit x 0,87) + (leeftijd x 0,06) + (0,029 x jaarlijks brutoloon/1000 x 106,53/index maand van ontslag) – 1,45.

De index van de maand van het ontslag is het 'gewone' indexcijfer van de consumptieprijzen, niet de gezondheidsindex.

De formule is geen "officiële" formule en dient dus niet verplicht te worden toegepast.

Meer info: www.formuleclaeys.be 

Meer info over Ontslag , Opzegtermijn , Bereken zelf

11/02/2016