Wat houdt ontslag om dringende redenen in?

Een tekortkoming op de werkvloer kan zo ernstig zijn dat ze elke verdere samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. In dat geval kan er ontslag om dringende reden ingeroepen worden.

Een ontslag om dringende reden moet volgen binnen de drie werkdagen nadat de zware feiten bekend werden.

Bij zo’n ontslag is er geen opzegtermijn en geen opzegvergoeding. En wat erger is: de werknemer heeft niet meteen recht op een werkloosheidsuitkering.

Meer info over Ontslagen worden

09/09/2008