Wat als mijn job risico’s inhoudt?

Risico's voor zwangere werkneemsters

Van zodra je werkgever op de hoogte is van je zwangerschap of het feit dat je borstvoeding geeft, moet hij een maatregel nemen die aangepast is aan je concrete situatie, als na een evaluatie zou blijken dat jij of je kind blootgesteld worden aan een gezondheids- of veiligheidsrisico.

Je kan ook zelf de arbeidsgeneesheer contacteren, als je vindt dat er een risico bestaat dat aan je werk kan worden toegeschreven.

Je werkgever tijdelijk ofwel je arbeidsomstandigheden of de risicogebonden werktijden aanpassen, ofwel je tijdelijk een andere job te geven. Je overeenkomst kan ook volledig geschorst worden, zodat je ten laste valt van het ziekenfonds.

Profylactisch verlof

De maatregelen moeten in een bepaalde volgorde genomen worden. Eerst moet je werkgever bekijken of hij je arbeidsomstandigheden of werktijden tijdelijk kan aanpassen. Als dit niet kan, of als deze aanpassing redelijkerwijs niet van jou mag verlangd worden, moet hij je een andere taak geven. Als ook dit niet kan, of redelijkerwijs niet van jou mag verlangd worden, hoef je tot het begin van je bevallingsverlof niet meer te gaan werken. Dit heet profylactisch verlof.

Ga je niet akkoord met de beslissing van je werkgever, dan kan je je verweren. In dat geval wordt een specifieke overlegprocedure gestart.

Meer info over Ouderschap

08/09/2008