Wat als ik ziek word vóór de bevalling?

Ziekte tijdens de zwangerschap

Wanneer je tijdens de volledige duur van je zwangerschapsverlof (dus vóór de bevalling) arbeidsongeschikt bent, door ziekte of ongeval, kan je vragen dat de duur van het verplichte bevallingsverlof (dus na de geboorte) met één week wordt verlengd.

Wanneer je slechts gedurende enkele dagen ziek bent in de periode van het facultatief zwangerschapsverlof, zullen deze dagen niet als ziektedagen, maar als zwangerschapsverlofdagen beschouwd worden en deze dagen kan je dan niet meer gebruiken om je bevallingsverlof te verlengen.

Meer info over Ouderschap

08/09/2008