Waarom wordt het loon geïndexeerd?

Als het leven duurder wordt, is het aangenaam als je loon mee stijgt. Als dat niet het geval zou zijn, zouden aankopen als voeding en benzine een steeds grotere hap uit je budget nemen.

Daarom wordt je salaris vaak gekoppeld aan de officiële indexcijfers, die een indicatie geven van de levensduurte.

      

Interessante links: de cao’s
In de cao van jouw paritair comité staan de sectorregels over loonindexering beschreven.
Je kan cao’s hier opzoeken.

Meer info over Loonindexering

24/12/2008