Waarom vrouwen minder vaak een bedrijfswagen krijgen

Maar liefst drie kwart van alle bedrijfswagens gaat naar een man. Op alle functieniveaus, van hoog tot laag, is er een merkbaar verschil in het nadeel van de vrouwen. Opvallend is dat de kloof groter wordt naarmate het functieniveau daalt. Wat verklaart deze kloof tussen mannen en vrouwen?

27 juli 2015

Delen

Dat mannen meer verdienen dan vrouwen is een pijnlijke vaststelling, maar op zich – spijtig genoeg - niets nieuws meer. Wat wel verrast is dat vrouwen op het vlak van bedrijfswagens erg zwaar benadeeld worden, en dat dit, samen met de achterstelling op het vlak van variabel loon en andere extralegale voordelen, de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog verder opdrijft.

Bedrijfswagen vergroot loonkloof tussen mannen en vrouwen naar 27%

"Het brutomaandloon van vrouwen ligt gemiddeld 20% lager dan dat van mannen. Eerder onderzoek wees dat al uit", vertelt Christel Van Wouwe, manager Reward data & R&D bij SD Worx.

“Maar die loonkloof wordt nog groter als bij het brutoloon het variabele loon (bonussen, commissies, premies, …) en de meest courante extralegale voordelen bijgeteld worden (maaltijdcheques, forfaitaire onkostenvergoeding, groepsverzekering en bedrijfswagen). In dat geval loopt de loonkloof tussen mannen en vrouwen op tot maar liefst 27%.”

Dat becijferde SD Worx. De HR-dienstenverlener analyseerde meer dan 114.000 loonbrieven van bedienden, directie- en kaderleden in de privésector.

Drie kwart van alle bedrijfswagens gaat naar een man

Het verschil is hallucinant: uit het onderzoek van SD Worx blijkt dat 74% van alle bedrijfswagens naar een man gaat.

Niet verrassend is dan weer dat die wagens vooral naar hogere functieniveaus gaan. Van de mannelijke directie- en hogere kaderleden heeft 88% een bedrijfswagen, bij de vrouwen ligt dat iets lager (81%).

Het valt op dat de kloof groter wordt naarmate het functieniveau daalt.

Enkele opvallende vaststellingen:

  • Het mannelijke middenkader heeft in 77% van de gevallen een auto van het werk, bij hun vrouwelijke collega’s is dat slechts 66%.
  • Meer dan de helft (56%) van het mannelijke lagerkader rijdt met een bedrijfswagen rond, bij het vrouwelijke lagerkader slinkt dat tot 34%.
  • Bij de bedienden is de kloof relatief gezien weer kleiner: 27% van de mannen heeft een bedrijfswagen, tegenover 7% van de vrouwen.

In een grafiek zien de verschillen tussen mannen en vrouwen er zo uit:

Vrouw met bedrijfswagen

Bron: SD Worx 

Waarom krijgen vrouwen minder vaak een bedrijfswagen?

Oorzaak 1: minder topposities voor vrouwen

De belangrijkste factor die het verschil verklaart, zijn de financieel minder gunstige arbeidsmarktposities waarin vrouwen meestal werken.

“Vrouwen staan doorgaans minder hoog op de hiërarchische ladder. Anno 2015 is het glazen plafond nog steeds niet doorbroken en werken vrouwen minder vaak in posities die het hoogst beloond worden”, zegt Christel Van Wouwe, manager Reward data & R&D bij SD Worx.

Oorzaak 2: meer vrouwen actief in minder goed betalende sectoren

Een andere verklaring is te vinden in de sectoren waar ze werken. “Bepaalde sectoren betalen minder goed, terwijl net die sectoren vooral vrouwen tewerkstellen, zoals bijvoorbeeld kledingzaken.”

Het verschil in de sector handel, bijvoorbeeld, loopt op tot 25% als het over het brutoloon gaat. Bekijken we het totale loonpakket, dan stijgt de kloof tot 34%.

In de dienstensector is de kloof het kleinst: 13% voor brutoloon en 20% voor het totale loonpakket. In typisch vrouwelijke sectoren zoals gezondheidszorg, kleinhandel en onderwijs verdienen vrouwen bruto maandelijks 19% minder.”

Deeltijds werken geen boosdoener

In deze studie van SD Worx werden de lonen van deeltijdse werknemers verrekend naar voltijds. Dat mannen veel sneller een bedrijfswagen krijgen, valt dus niet te verklaren doordat vrouwen vaker deeltijds werken.

Oorzaak 3: vrouwen minder gewaardeerd voor gelijke inspanning

“Naast deze twee feitelijke factoren, zijn de loonverschillen nog altijd voor een stuk toe te wijzen aan waardering”, aldus Christel Van Wouwe van SD Worx.

“Nog altijd krijgen vrouwen op een aantal aspecten minder geldelijke waardering voor een gelijke inspanning of een gelijkwaardig arbeidsmarktkenmerk zoals diploma, ervaring, anciënniteit of leeftijd. Binnen hetzelfde functieniveau krijgen vrouwen nog altijd een lager inkomen dan mannen.”

“Wel valt op dat het loonverschil verkleint naarmate het functieniveau stijgt: het brutomaandloon van vrouwen in directiefuncties ligt gemiddeld 11,51% lager dan dat van hun mannelijke collega’s. Als je er het variabele loon en enkele extralegale voordelen bijtelt, klimt het verschil naar 14%.”

Oost-Vlaanderen scoort het slechtst

De loonkloof is het grootst in Oost-Vlaanderen (25,49% verschil in brutoloon), terwijl die in Luxemburg het kleinst is (15,65%). In Vlaanderen en Wallonië liggen de verschillen in brutoloon in dezelfde lijn (respectievelijk 20,36% en 22,16%), terwijl het verschil in Brussel beduidend lager ligt (14,71%).

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.