Waarom moet ik het ziekenfonds inlichten?

Rol van het ziekenfonds bij zwangerschap

Het ziekenfonds berekent hoeveel moederschapsuitkering je krijgt.

Tijdens je moederschapsverlof ontvang je immers een uitkering van het ziekenfonds ter vervanging van je loon of werkloosheidsuitkering.

Je moet het ziekenfonds verschillende papieren bezorgen

Vóór de geboorte bezorg je aan je ziekenfonds een doktersattest met de vermoedelijke bevallingsdatum. Het ziekenfonds geeft je dan een ‘Inlichtingenblad Uitkeringen’. Dit blad bezorg je aan je werkgever, die het invult. Daarna geef je het blad terug aan je ziekenfonds.

Na de geboorte moet je het ziekenfonds zo snel mogelijk een uittreksel van de geboorteakte bezorgen. Dit uittreksel krijg je van de dienst burgerlijke stand wanneer je de geboorte van je baby gaat aangeven. Stuur geen fotokopie van het uittreksel van de geboorteakte. Het ziekenfonds heeft een origineel document nodig. Op basis van de geboorteakte berekent het ziekenfonds de exacte duur van je moederschapsverlof en schrijft het je kind in als persoon ten laste.

Ten slotte moet je binnen de 8 dagen die volgen op het einde van je moederschapsverlof aan je ziekenfonds een getuigschrift van werkhervatting, ingevuld door je werkgever, bezorgen.

Meer info over Ouderschap

08/09/2008