Vlamingen werken minder tegen de klok

Lange uren kloppen om je werk toch maar op tijd klaar te hebben, steeds minder Vlamingen hebben er last van. De meeste werknemers gaan dan ook gezwind naar het werk.

Meer dan 80 procent van de Vlaamse werknemers gaat met plezier werken, stelt Securex vast. Voor het derde jaar op rij stijgt hun tevredenheid. Pittig detail: enkel Vlamingen voelen zich jaar na jaar gelukkiger op het werk. Bij Walen en Brusselaars tekent zich geen toename af.

Vooral op het vlak van tijdsdruk is er een grote verbetering merkbaar. Bij de vorige meting gaf meer dan 60 procent van de werknemers aan regelmatig tot frequent tegen te klok te moeten werken, terwijl dit percentage nu slechts 54 procent bedraagt.

De meest gemotiveerde werknemers zijn vrouwen en vijftigplussers. Daarnaast tonen kaderleden en personeelsleden uit de privésector een grote betrokkenheid en motivatie.

Organisaties die kampen met minder gemotiveerd personeel zijn voornamelijk ondernemingen met meer dan duizend werknemers.

(30/05/2008)

i.s.m. Securex      

Meer info over Carrière , Stress

11/09/2008