Vertrouwensindex toont licht optimisme

Werkgevers en werkgevers herwonnen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar iets van hun verloren vertrouwen. Dat blijkt uit de Jobat Employment Monitor. Die meet het vertrouwen in de arbeidsmarkt, de economie en het eigen bedrijf.

13 juli 2012

Delen

optimist
“Ons vertrouwen in de economie herstelde licht tijdens het tweede kwartaal van dit jaar. Er viel in die periode dan ook ‘positief’ nieuws te rapen”

Echt rooskleurig zijn de verwachting echter nog niet. De vertrouwensindex blijft zowel bij werkgevers (92) als bij werknemers (87) onder de 100 punten. 100 is de grens waarop positieve en negatieve gevoelens in balans zijn. Alhoewel het positivisme groter is dan tijdens de voorbije twee kwartalen, blijven negatieve gevoelens overheersen.

Hetzelfde geldt voor de perceptie van werkgevers en werknemers van de voorbije maanden: positiever dan de voorbije kwartalen, maar nog steeds overwegend negatief.

Positieve economische berichtgeving

Het lichte herstel van ons vertrouwen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar heeft ongetwijfeld te maken met de 'positieve' economische berichtgeving in die periode. Zo trok de Nationale Bank begin juni de groeiverwachtingen voor onze economie fors op. In december 2011 voorspelde de NBB nog een krimp van 0,1 procent in 2012, zes maanden later werd die verwachting opgekrikt tot een groei van 0,6 procent. Een schril contrast ook met de 0,1 procent groei die het Planbureau nog geen maand eerder voorspelde.

Ook de evolutie van het aantal werklozen tijdens de eerste jaarhelft kan een bron van licht optimisme geweest zijn. Volgens de RVA daalde het aantal uitkeringsgerechtigde volledige werklozen tussen maart en mei 2012 met gemiddeld 1,6 procent per maand. Ter vergelijking: tijdens dezelfde periode in 2011 noteerde de RVA nog een daling van 4,7 procent.

Ook in Vlaanderen daalt de werkloosheid sinds begin dit jaar, alhoewel de cijfers van juni opnieuw een kleine stijging tonen en het jaargemiddelde tot nu toe boven dat van 2011 ligt. Of zoals de Employment Monitor aangeeft: er is reden tot voorzichtig optimisme, maar de trend is zeker niet positief.

Blijven zitten

Opvallend is de forse terugval van het aantal werknemers dat denkt dat onze economie er binnen dit en zes maanden slechter voor zal staan: van 53% in Q1 naar 36% in Q2. Tegelijk stijgt het aantal werknemers dat een betere economische situatie verwacht van 11 tot 18 procent. Op jaarbasis (vergeleken met Q2 2011) blijft dit echter een terugval.

Eenzelfde tendens, beterschap vergeleken met vorig kwartaal, maar een terugval op jaarbasis, zien we bij de verwachtingen van de werknemers met betrekking tot de arbeidsmarkt.

Op de arbeidsmarktmobiliteit heeft deze lichte opflakkering nagenoeg geen effect. De helft blijft op zijn stoel zitten, 7 procent zoekt actief, de rest kijkt de kat uit de boom.

Wat voor werknemers geldt, geldt in grote lijnen ook voor werkgevers. Ten opzichte van een jaar geleden zijn ze een stuk somberder over de toekomst van onze economie en arbeidsmarkt, maar iets minder negatief dan tijdens het eerste kwartaal van dit jaar.

Meer én minder

Ter illustratie: tijdens Q2 2011 verwachtte 18 procent van de werkgevers zich aan een achteruitgang van de arbeidsmarkt. In Q2 2012 is dat 38 procent. Een pak meer, maar wel minder dan tijdens het eerste kwartaal van 2012. Toen voorspelde maar liefst 49 procent van de werkgevers een verslechtering van onze arbeidsmarkt.

De negatieve tendens op jaarbasis toont zich in de rekruteringsintenties van werkgevers. Zowel de intenties tot permanente als interimaanwervingen zijn op een jaar tijd afgezwakt. Voor interim gaat het om bijna een halvering: van een kwart dat zegt tijdelijke werkkrachten te willen rekruteren tot 13 procent. Een vijfde van de werkgevers zegt in de nabije toekomst permanente aanwervingen te willen doen.

(wv) 

De Jobat Employment Monitor is een permanent nationaal arbeidsmarktonderzoek dat bij 2.000 werknemers en 500 werkgevers peilt naar hun verwachtingen met betrekking tot de arbeidsmarkt, de situatie van de economie en van het eigen bedrijf. Het onderzoek loopt in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos sinds begin 2011. 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.