Uitzendarbeid in overheidsdiensten: vakbonden in botsing met staatssecretaris

In België is uitzendarbeid nog steeds niet toegelaten in overheidsdiensten. De staatssecretaris voor Ambtenarenzaken wil daar verandering in brengen. De vakbond is niet enthousiast.

12 februari 2013

Delen

"Enkel voor opdrachten die dringend of heel kortstondig ingevuld moeten worden, is uitzendarbeid op zijn plaats." (Cindy Dewaele)

‘Bepaalde groepen in onze samenleving komen momenteel niet aan de bak op de arbeidsmarkt. Dat komt voor een stuk misschien omdat ze niet vinnig genoeg zijn, maar vaak ook omdat ze onvoldoende kansen krijgen. Interimarbeid scoort goed bij kansengroepen, en voor hen kan het een opstap zijn naar vast werk’, zo redeneert staatssecretaris Hendrik Bogaert.

Ook voor studenten kan een tijdelijke job bij de overheid interessant zijn, denkt Bogaert. ‘We zijn gestopt met het organiseren van vakantiejobs uit budgettaire overwegingen, maar als er in de loop van het jaar dringend nood is aan medewerkers, kunnen zij via interimarbeid aan de slag.’

Besparingen

Het inzetten van tijdelijke medewerkers via interimarbeid betekent voor de overheid ook een flinke besparing, zo zegt de staatssecretaris. ‘Soms moeten we heel snel kunnen reageren, en het is weinig zinvol om mensen voltijds in dienst te nemen om af en toe een bepaalde piek op te vangen.’

De vakbonden stellen zich grote vragen bij het toelaten van uitzendarbeid. ‘Eigenlijk zien we geen enkele reden om interimarbeid mogelijk te maken’, stelt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV Openbare Diensten. ‘In de overheidssector wordt personeel aangeworven op statutaire basis, wat betekent dat er vastheid van betrekking is. Zeker in deze economisch onzekere tijden willen we dat niet overboord gooien. Het geeft het personeel ook een zekere bescherming tegen allerlei vormen van politieke druk.’

Vriendjes

Karel Stessens, voorzitter van de socialistische overheidsvakbond ACOD, ziet evenmin in wat het nut is van interimarbeid bij de overheid. ‘Er bestaan al voldoende systemen om mensen tijdelijk en snel aan te werven. Men kán het wel, maar men wíl niet. Want om contractuelen aan te werven, moet je natuurlijk een objectieve selectie doen. Dan kan je niet snel de vriendjes van je vriendjes inschakelen.’

Ook het argument van de kostenbesparing vegen de vakbonden van tafel. ‘Iedereen weet toch dat interimarbeid voor de werkgever dure arbeid is. Er is de overheadkost voor het interimkantoor, er is de btw-kost en wie een interim nadien wil houden, wordt vaak geconfronteerd met een afkoopsom. Waarom zou de overheid meer uitgeven als het voor minder ook kan? Bovendien beschikt de overheid over eigen wervings- en selectiekanalen, zoals Selor voor de federale overheid. Selor stelt trouwens een online databank ter beschikking met personen die bereid zijn contractueel aan de slag te gaan’, aldus Hamelinck.

Hostesses

Volgens Selor zelf sluit interimarbeid wel degelijk aan bij een behoefte binnen de overheid, zo benadrukt Cindy Dewaele, business unit manager bij het selectiebureau. ‘Wanneer klanten bijvoorbeeld hostesses nodig hebben voor een bepaald evenement, schakelen ze meestal een evenementenbureau in. Dat brengt een ingewikkelde en lange aanbestedingsprocedure met zich mee die ook extra overheadkosten voor het bureau inhoudt . Terwijl de klant die mensen doorgaans maar één of twee dagen nodig heeft.’

Wél is het volgens Dewaele cruciaal dat uitzendarbeid op de juiste manier wordt ingezet. ‘Wie een structurele behoefte heeft aan medewerkers, moet die uiteraard op een structurele manier invullen, via statutaire of contractuele tewerkstelling. Enkel voor opdrachten die dringend of heel kortstondig ingevuld moeten worden, is uitzendarbeid op zijn plaats.’

Selor dringt er zelf op aan om de kwaliteitsbewaking van het uitzendwerk voor haar rekening te nemen. ‘We zouden kunnen werken met certificatie van uitzendkantoren, zodat we kunnen waken over bepaalde deontologische en diversiteitsaspecten. Aangezien interimarbeid vaak een opstap is naar langdurigere tewerkstelling, willen we toch nagaan of een kandidaat over de nodige basiscompetenties beschikt. Aan de hand van de monitoring van interimarbeid willen we meer structurele noden binnen de overheid opsporen waar dan misschien een andere oplossing meer op zijn plaats is’, aldus Dewaele.

(mo) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.